Boekpresentatie bisschop Muskens

5 maart 2007

Op 30 maart presenteert bisschop M. Muskens zijn nieuwe boek Opmaat tot eeuwigheid. De bijeenkomst zal worden gehouden in de St. Antoniuskathedraal te Breda en begint om 16.30 u.  R. Lubbers, voormalig minister-president, en A. Poslpoel, voormalig universitair docent pastoraaltheologie aan de Theologische Faculteit Tilburg, gaan in op de inhoud van het boek. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans brengt enige liederen ten gehore.

Bisschop Muskens heeft dit boek samen met de theoloog en publicist Arjan Broers geschreven. In de vorm van vier gesprekken (opmaat) en een essay (eeuwigheid) vragen zij aandacht voor waarden die in onze huidige westerse cultuur uit de mode zijn zoals soberheid, stilte, ontvankelijkheid, gebed en aandacht voor de dood en het hiernamaals. Het boek wordt uitgegeven door Valkhof Pers te Nijmegen. Valkhof Pers is een kleinere uitgeverij, bekend vanwege haar uitgaven op het gebied van katholieke spiritualiteit en geschiedenis.

Andere berichten