Bisschoppenconferentie roept op tot gebed voor vervolgde christenen in onder meer Irak

7 augustus 2014

De Nederlandse bisschoppenconferentie roept op om op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, te bidden voor de in de knel geraakte en vervolgde christenen wereldwijd en vooral in het Midden-Oosten.

De voorzitter van de conferentie, kardinaal Eijk, noemt het schokkend en hartverscheurend hoe christenen uit een gebied waar het christendom zo lang en diep geworteld is, op de vlucht worden gejaagd.

De bisschoppen sluiten zich met de oproep tot voorbede aan bij het initiatief van de Italiaanse bisschoppen die al eerder hun parochies en parochianen gevraagd hebben dit te doen. Het is bovendien in aanvulling op het diplomatieke initiatief van de Heilige Stoel, die in een brief aan meer dan 170 staten heeft opgeroepen tot hulp aan de christenen in Irak en andere gebieden in het Midden-Oosten.

Deze oproep maakte aartsbisschop Dominique Mamberti, secretaris van de sectie Relaties met Staten van het Staatssecretariaat, vorige week, 30 juli, bekend op Radio Vaticana. Het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel maakt zich grote zorgen over het lot van de christenen in het Midden-Oosten. Aanleiding tot het diplomatieke initiatief is de verdrijving van christenen uit de Noord-Iraakse stad Mosoel door de extremistische militie Islamitische Staat (IS).

In Nederland werd in Enschede afgelopen zondag, 3 augustus, een stille tocht gehouden op initiatief van de Syrische-orthodoxe gemeenschap in Nederland, waarbij vele christenen van andere kerkgenootschappen zich aansloten. Tussen de vier- en vijfduizend mensen vroegen zo aandacht voor de schrijnende situatie van christenen in het Midden-Oosten.

In bedevaartsoord Lourdes is afgelopen zaterdag, 2 augustus, een bijzondere noveen voor christenen in het Midden-Oosten van start gegaan. Negen dagen lang zal er worden gebeden voor vervolgde christenen met name in Irak.

De voorbede in Nederland op 15 augustus a.s. kan zijn:
Heer, we bidden U voor onze broeders en zusters die om hun geloof in U worden vervolgd en in het Midden-Oosten op sommige plaatsen daarom zelfs verdreven worden uit hun woonplaats. Wilt U hen nabij zijn met Uw kracht, troost en liefde. Wilt U het tij voor hen doen keren en geven dat er vrede komt en zij ruimte krijgen om het eigen geloof te belijden in het eigen land.

 

Andere berichten