Bisschoppenconferentie geschokt door aanslag in Parijs

8 januari 2015

De Nederlandse Bisschoppenconferentie is geschokt en verbijsterd door de berichten over de gewelddadige aanslag op de redactie van een tijdschrift in Parijs, waarbij twaalf doden zijn gevallen.

De bisschoppen keuren het gebruik van elke vorm van geweld om de eigen mening of geloofsovertuiging op te dringen ten zeerste af. Eveneens keuren zij elke vorm van geweld af, die er op gericht is mensen ervan te weerhouden gebruik te maken van hun recht hun mening te uiten.

Het medeleven van de bisschoppen gaat uit naar de nabestaanden van de dodelijk getroffen slachtoffers en tevens naar de gewonden en hun families. ‘We bidden om troost voor hen maar ook om wijsheid voor de Franse overheid bij de aanpak van geweld vanwege religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen.’

De bisschoppenconferentie onderschrijft verder volmondig de reactie van paus Franciscus op de aanslag.

(Bron: website Kerkprovincie, klik hier)

Andere berichten