Bisschoppen steunen Giro 555 actie voor Syrië

26 maart 2013

In het Paasweekend voeren de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) een speciale actie voor Syrië. Parochies worden gevraagd zich aan te sluiten bij deze actie en de opbrengst van de collecte op Eerste Paasdag hiervoor te bestemmen.

De Permanente Raad van de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft er op dinsdag 26 maart 2013 mee ingestemd dat op Eerste Paasdag de opbrengst van de collecte voor de Vastenaktie zal worden bestemd voor de noodhulp aan Syrië via Caritas Syrië.

De collecte in parochies met Pasen is een gezamenlijk initiatief van Cordaid, lid van de SHO, en de Bisschoppelijke Vastenaktie. De besteding van de collectegelden vindt plaats in overleg met de Bisschoppelijke Vastenaktie.

De situatie in Syrië wordt steeds rampzaliger, de nood urgenter, en vooral kinderen lijden er onmenselijk onder. De scheidingslijnen tussen de vechtende partijen loopt dwars door alle in Syrië aanwezige religies heen.

De speciale collecte voor noodhulp aan Syrië wordt van harte aanbevolen.

 

Andere berichten