Bisschoppelijke Adventsaktie

26 augustus 2010

De Nederlandse bisschoppen verzorgen dit jaar voor de eerste maal de bisschoppelijke Adventsactie. Het gaat om een geloofsinhoudelijke en fondswervende actie.

De bisschoppelijke Adventsactie ondersteunt projecten in de derde Wereld die de ontwikkeling en economische weerbaarheid bevorderen. Deze projecten worden aangevuld met thema’s die meer gericht zijn op gemeenschaps- en kerkopbouw.

Dr. M. Wagemaker, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam, is de uitvoerend secretaris van deze landelijke actie. Hij zal op twee informatiebijeenkomsten voor het bisdom van Breda de nieuwe bisschoppelijke adventsactie toelichten.

Pastorale beroepskrachten, parochiebesturen, (inter)parochiële caritas instellingen, en werkgroepen diaconie ontvingen hierover informatie.

Op dinsdag 14 september 2010 is er een bijeenkomst om 19.30 u. in de H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA te Breda
Op woensdag 15 september is er een bijeenkomst om 19.30 u. in het Dekenaal Centrum, Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij mevr. H. Oomen, E: hoomen@bisdombreda.nl, T 076 5223444.

 

Andere berichten