Bisschop zegent parochiecentrum en mortuarium in te St. Willebrord

22 mei 2014

Op vrijdag 16 mei zegende bisschop Liesen het mortuarium en het parochiecentrum van de parochie van de H. Willibrordus te St. Willebrord in. Hij deed dit op uitnodiging van de parochie.

Plechtige inzegening
De plechtigheid opende met een eucharistieviering met als thema “Als de Heer het huis niet bouwt”. De eucharistieviering werd druk bezocht. Na de eucharistieviering zegende bisschop Liesen het nieuwe gebouw in. Bisschop Liesen nam na de inzegening een brochure over het mortuarium en het parochiecentrum in ontvangst.

In het voorwoord van de brochure spreekt pastoor Verheije de hoop uit dat het parochiecentrum een bijdrage zal leveren aan het werk van het pastoraal team ten behoeve van de parochies van de gemeente Rucphen en de drie parochies van het samenwerkingsverband Zundert. Hier zullen de teamleden hun werkkamer hebben.

De doden verzorgen en begraven
Pastoor Verheije gaat ook in op de vraag waarom het mortuarium in hetzelfde gebouw gevestigd is. Hij schrijft dat het verzorgen en begraven van de doden een van de werken van barmhartigheid is die we in de naam van Jezus mogen doen. “Onze geliefde overledenen zijn voor ons belangrijk om alles wat ze ons gegeven hebben en verdienen ons respect. Het nieuwe mortuarium is door het gebouw zelf, de inrichting ervan en de mooie schilderingen een respectvolle omgeving waarin onze overledenen opgebaard kunnen worden en waarin wij persoonlijk afscheid kunnen nemen. Dit is goed voor de nabestaanden, die een rouwproces doormaken en bouwt onze gemeenschap op waarin wij de verbondenheid blijven beleven met onze dierbare overleden familieleden en vrienden.”

Hoop, troost, liefde en kracht
Op allerlei manieren komt in het mortuarium de verbondenheid tussen de levenden en de doden naar voren. In het mortuarium bevinden zich een aula en vier rouwkamers. De vier rouwkamers zijn beschilderd door Frank en Karin Roks, kunstenaars die zelf uit St. Willebrord afkomstig zijn doch momenteel in Roosendaal wonen. De rouwkamers zijn niet genummerd maar in overleg met het parochiebestuur van een themanaam voorzien. Gekozen is voor Hoop, Troost, Liefde en Kracht. In alle kamers komen dezelfde figuratieve elementen terug zoals bomen, bloemen, vormen en de Sint Willibrorduskerk die de skyline van het dorp bepaalt, uit welke windrichting je ook komt.

 

Andere berichten