Bisschop Van den Hende: Roeping is antwoord geven

11 april 2008

“Fundamenteel is dat alle mensen geroepen zijn. Want als God de mens gemaakt heeft, dan heeft Hij ook met iedere mens een bedoeling.” Dit zegt bisschop Van den Hende in het Katholiek Nieuwsblad (KN) van 11 april aan de vooravond van Roepingenzondag (13 april).

Antwoord geven
“Roeping is in de eerste plaats een initiatief van God. Wat wij doen is antwoord geven, soms na heel lang tegenstribbelen, soms ook helemaal niet. Geroepen worden door God kan in verschillende omstandigheden. Bijzondere omstandigheden van nood kunnen soms zo’n appel doen, dat daarin de roeping verstaan wordt en het antwoord komt. Bijvoorbeeld Moeder Teresa met haar grootse antwoord op de concrete nood.”

Wat vraagt God van je?
KN-journalist Jan Peeters vraagt de bisschop in het interview wat hij zegt als mensen er tegenop zien om hun antwoord te geven: “Bijvoorbeeld als je priester wil worden en opziet tegen de steeds groter wordende parochieclusters, de werkdruk of tegen het celibaat. Wat zegt u tegen zulke potentiële kandidaten?”
Bisschop Van den Hende: “Ik zal niet zeggen ‘kom op, daar wen je wel aan’. Maar wel iets fundamentelers: wat vraagt God van jou? Kun je daar antwoord op geven. Als iemand over bijvoorbeeld werkdruk zegt ‘dat kan ik niet’, dan moet hij tenminste nog eens nadenken. Ik kan die dingen niet wegmasseren. Zoals de christenen in de eerste eeuwen niet de vervolgingen konden wegmasseren.
Ik wil grote parochieverbanden niet vergelijken met vervolging, maar ik wil wel zeggen dat God in al die omstandigheden blijft roepen. Kun je en wil je daar antwoord op geven? Als het echt van God komt en je wilt daar echt op antwoorden, dan maakt het in wezen niet uit of er tien parochies op je staan te wachten of vijf.”

Overtuiging
“De roepstem van God is geen schallende luidspreker, maar ontwikkelt zich in je geweten, in je overtuiging,” aldus de bisschop. “Het is voor mij volstrekt helder dat God nog steeds roept. En de vraag is: ‘Wie durft er antwoord te geven?’”

Arbeiders voor de oogst
Op zaterdag 26 april vindt een informatiedag plaats voor mannen, jong en oud, die interesse hebben in de opleiding en vorming tot priester of diaken voor het bisdom Breda. Lees verder, of meld je direct aan via het formulier op deze site.

Zie ook  het interview in het Katholiek Nieuwsblad ‘Je weet nooit wat God voor een plan heeft’

Voor Roepingenzondag: www.roepingenzondag.nl

 

Andere berichten