Bisschop Van den Hende getuigt in voorlopig getuigenverhoor

18 januari 2011

Op dinsdag 18 januari heeft bisschop Van den Hende getuigd in het voorlopige getuigenverhoor voor de rechtbank in Middelburg. Door middel van het horen van getuigen wil een slachtoffer van seksueel misbruik door een pater salesiaan onder meer meer duidelijkheid krijgen over de vraag of het bisdom mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld omdat het nalatig zou zijn geweest maatregelen te treffen om misbruik te voorkomen.

Vooronderzoek naar feiten
Bisschop Van den Hende werd gehoord als getuige in dit voorlopige getuigenverhoor, dat een vooronderzoek is naar feiten. Bij het bekend worden van het verzoek tot het getuigenverhoor zegde bisschop Van den Hende in het belang van waarheidsvinding direct zijn medewerking toe. Tegen het verzoek om getuigen te horen, werd door het bisdom geen verweer gevoerd.

Niet op de hoogte
Eerder reeds verklaarde het bisdom dat de bisdomleiding van het bisdom van Breda bij de benoeming van de pater in 1984 als pastoor van de Willibrordusparochie te Terneuzen niet op de hoogte was van eerdere berichten over seksueel misbruik door de pater.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Inmiddels hebben de paters Salesianen in een brief aan de rechtbank te Middelburg aangegeven dat de pater als Salesiaan onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de congregatie van de orde van Salesianen viel en: “dat zij destijds bij de aanstelling van de heer N. als pastoor in Terneuzen in het geheel niet gecommuniceerd hebben met het bisdom over de voorgeschiedenis van de heer N.. Dit is niet voorafgaand aan de aanstelling gebeurd en ook niet tijdens de duur van de aanstelling.”

Zie de eerdere berichtgeving op deze site:

Start voorlopig getuigenverhoor (9 december 2010)

Verzoek misbruikslachtoffer tot het horen van voorlopig getuigenverhoor toegewezen (22 november 2010)

Reactie bisdom van Breda aangaande misbruikzaak (2 september 2010)

Reactie bisschop Van den Hende naar aanleiding van misbruikzaak Terneuzen (2 september 2010)

Zie ook pagina 4-5 van de Bestuursbrochure 2010, klik hier

 

Andere berichten