Bisschop schrijft brief aan parochies

3 oktober 2009

Bisschop Van den Hende zal parochies een persoonlijke brief schrijven naar aanleiding van het publieke debat dat is ontstaan inzake de oecumene. De brief zal ook ingaan op de achtergrond van het bisdombeleid. De brief zal worden verzonden aan pastorale beroepskrachten en parochiebesturen in het bisdom en wordt gepubliceerd op de website van het bisdom.

Op deze wijze beoogt het bisdom de naaste medewerkers van de bisschop, beroepskrachten en vrijwilligers, goed te informeren. En via hen overige groepen in de parochies. Middels de publicatie van de brief op de bisdomsite zal de informatie zo bovendien toegankelijk zijn voor eenieder die zich op de hoogte wil stellen.

De brief van de bisschop wordt naar verwachting volgende week verzonden.

Zie ook het bericht op deze site ‘Bisdom en oecumene (reactie bisdom)’. Klik hier
 

Andere berichten