Bisschop Muskens vraagt ontslag aan paus

4 juni 2007

Bisschop Muskens heeft paus Benedictus XVI gevraagd hem ontslag te verlenen als bisschop van Breda. Hij heeft dit gedaan in een brief die hij de paus heeft geschreven.

"Ik heb hem geschreven dat ik ervaar dat mijn gezondheid gaandeweg afneemt, waardoor ik niet in staat ben het ambt van bisschop van Breda tot mijn – door het Tweede Vaticaans Concilie gewenste en door het Kerkelijk Wetboek voorgeschreven – 75-jarige leeftijd te vervullen. En de actieve en betrokken aanwezigheid van bisschop-coadjutor dr. J. van den Hende maakt het mij ook gemakkelijker om dit verzoek tot ontslag bij de Heilige Vader in te dienen," schrijft bisschop Muskens in een brief die in het bisdom Breda is verstuurd.

De brief aan de paus is een vanzelfsprekend vervolg op het eerdere verzoek van bisschop Muskens om een bisschop-coadjutor voor het bisdom Breda te benoemen. Bisschop Muskens: "In september 2006 heeft de paus hiertoe mgr. dr. Van den Hende benoemd, die door zijn werk in de afgelopen tijd met ons bisdom al zeer vertrouwd is, bekend en gewaardeerd."

"Wat mij zelf betreft heb ik aangegeven in het begin van 2008 als oblaat te willen toetreden tot de communiteit van de Benedictijnen te Teteringen. Het doet mij goed daar welkom te zijn," aldus de bisschop.

Bisschop Muskens tijdens zijn bezoek aan Bali in mei 2007:

Andere berichten