Bisschop Muskens ereburger stad Breda

19 mei 2009

In zijn vergadering van 2 april 2009 benoemde de gemeenteraad van Breda emeritus-bisschop Muskens tot ereburger van deze plaats. Burgemeester Van der Velden reikte in een buitengewone zitting van de gemeenteraad op 18 mei 2009 de oorkonde en de erepenning die bij deze onderscheiding behoren aan bisschop Muskens uit. Bij de uitreiking waren o.a. emeritus-bisschop Ernst, generaal-majoor Leeflang (voormalig gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie te Breda) en bisschop Van den Hende aanwezig. Bisschop Ernst en generaal-majoor Leeflang zijn eveneens ereburger van Breda

Betekenis
Burgemeester Van der Velden memoreerde de verdiensten van bisschop Muskens voor de stad Breda. Zijn betekenis ging volgens de burgemeester boven de grenzen van de stad uit. Hij noemde met name zijn inzet voor de minstbedeelden, de dialoog tussen christenen en moslims en zijn betrokkenheid op mens en samenleving. Hij stond uitdrukkelijk stil bij de inzet van bisschop Muskens voor de restauratie van de kathedraal en het bisschopshuis.

Bevestiging
In zijn dankwoord vertelde bisschop Muskens over de betekenis van Anne Terruwe, die bekendheid geniet vanwege haar ‘bevestigingstheorie’. Zij wees de mensen op de betekenis van bevestiging. “Nadat ik eens op de televisie was geweest belde zij mij op. Ik heb toen goed met haar gesproken. Toen ik iemand vroeg wat zij over mijn ereburgerschap zou hebben gezegd, zij is vijf jaar geleden overleden, antwoordde hij: “Mevrouw Terruwe zou zeggen: ‘Je bent bevestigd door de straat’.” Bisschop Muskens lichtte deze uitspraak toe: “De raad van Breda vertegenwoordigt de gemeenschap en ik ben dankbaar door de gemeenschap bevestigd te worden.”

 

Andere berichten