Bisschop Liesen opnieuw lid van Permanente Raad Bisschoppenconferentie

17 september 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben in hun vergadering van 14 september 2021 de leden van de Permanente Raad gekozen: een voorzitter en een vicevoorzitter plus een lid. De huidige leden, die in 2016 werden gekozen, zijn herkozen.

Samenstelling
Mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, is herkozen als voorzitter en mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda, als vicevoorzitter. Samen met mgr. G.J.N. De Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch en eveneens herkozen, vormen zij ook de komende vijf jaar de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie. De Permanente Raad bereidt maandelijks de vergadering van de gezamenlijke bisschoppen voor.

Bisschoppenconferentie
Alle bisschoppen in de Nederlandse Kerkprovincie vormen samen de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Dit is een permanent overlegorgaan, waarin de bisschoppen op uiteenlopende terreinen overleggen en gezamenlijk bepaalde pastorale taken uitoefenen. Lid van de Bisschoppenconferentie zijn de zeven residerende bisschoppen, de bisschop van het legerordinariaat, hulpbisschoppen en titulaire bisschoppen die een functie vervullen in de Nederlandse kerkprovincie. De Bisschoppenconferentie wordt ondersteund door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK).

Referentschap
De leden van Nederlandse Bisschoppenconferentie hebben namens de conferentie allen een of meerdere referentschappen. Een referentschap behelst een bepaalde beleidssector. De bisschop-referent bereidt het beleid namens de Bisschoppenconferentie in die sector voor en onderhoudt de nodige contacten met personen en organisaties die op het betreffende beleidsterrein werkzaam en betrokken zijn.

Bisschop Liesen is bisschop-referent voor liturgie. Liturgie is het priesterlijk dienstwerk van Jezus Christus. In de liturgie viert de Kerk dat Christus als hogepriester ons heiligt en onze lof aan God aanbiedt. Naast deze portefeuille, behartigt bisschop Liesen samen met de andere leden van de Permanente Raad het referentschap voor Media en Communicatie.

 

Nederlandse Bisschoppenconferentie – Foto: Ramon Mangold (2019)

Andere berichten