Bisschop Liesen opent met Bovendonk studiejaar

5 september 2017

Bisschop Liesen opende op vrijdag 1 september 2017 het studiejaar van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Hij deed dit in een eucharistieviering, waarin onder meer mgr. H. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, en rector N. Schnell concelebreerden.

Tijdens deze viering ontving Ed Doe, diakenkandidaat voor het bisdom Rotterdam, de aanstelling tot lector. Jan van Achter (priesterstudent voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel) en Melchior Kerklaan (diakenkandidaat voor het bisdom Rotterdam) ontvingen de aanstelling tot acoliet. De schola van de studenten verzorgde de gezangen.

De priester- en diakenstudenten geven dit jaar weer antwoord op de roeping van God, aldus de bisschop. Ze zetten het komend studiejaar weer stappen op die weg. God zoekt mensen die met Hem op weg willen gaan, die in een nieuw verbond willen leven met Hem. De bisschop riep de aanwezigen op om met hun hart bij de Heer te zijn en in die geest het nieuwe jaar te beginnen.

Na de eucharistieviering volgde een informeel samenzijn en werden de traditionele groepsfoto’s gemaakt.

(Foto’s: Ramon Mangold)

Andere berichten