Bisschop Liesen bezoekt Tragel Zorg

8 juni 2013

Op vrijdagmiddag 21 juni a.s. brengt de bisschop van Breda een diaconaal werkbezoek aan Tragel Zorg in Terneuzen. De bisschop en zijn staf krijgen een rondleiding in dagcentrum De Dagboog en bezoeken aansluitend een nieuwbouwproject voor begeleid wonen. Het bezoek wordt afgesloten met een informele ontmoeting met cliënten in De Kameleon.

Bij dit werkbezoek gaat het om de vraag hoe Tragel Zorg in de praktijk vorm geeft aan de participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving.

Consulent levensbeschouwing Anneloes Stechlich van Stichting Geever: “De samenleving wint aan kwaliteit als niemand wordt buitengesloten. Aandacht voor zingeving en levensvragen draagt bij aan een goed leven, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Het bezoek van de bisschop betekent daarom veel voor de cliënten.”

Participatie is een belangrijk gegeven binnen de sociale leer van de Kerk. Het doel van de katholieke sociale leer is het goede samenleven te bevorderen. Daarvoor is het wezenlijk dat mensen kunnen meedoen in de maatschappij en niet worden uitgesloten. Het bezoek van de bisschop vindt plaats in het kader van deze maatschappelijke inzet van de Kerk.

De Dagboog
De Dagboog is een moderne werk & activeringslocatie met veel voorzieningen midden in Terneuzen. Er zijn twee arbeidsgroepen (textiel en kaarsen) en twee groepen voor mensen met een meervoudig complexe handicap. Cliënten werken arbeidsmatig aan diverse producten. Op bestelling, maar ook voor particulieren.

Nieuwbouw Amberboomstraat
Aan de Amberboomstraat in Terneuzen verrijst een nieuwbouwproject voor begeleid wonen. Miranda Dekkers, directeur Algemene Zorg: ”Door mensen met een beperking individueel te laten wonen, met de zorg die daarbij hoort, stimuleer je zelfredzaamheid. Veel cliënten – en hun netwerk – stellen prijs op een eigen ruimte, met meer privacy in plaats van wonen in groepsverband. De appartementen zijn helemaal uit dat oogpunt ontworpen.’’

 

Andere berichten