Bisschop Liesen bezoekt gedetineerden gevangenis Middelburg

20 juni 2012

Bisschop Liesen bezoekt op vrijdag 22 juni de penitentiaire inrichting Middelburg (Torentijd). Het bezoek van de bisschop opent met een gebedsviering met gedetineerden en een ontmoeting. Daarna wordt de bisschop rondgeleid door de instelling.

Het bezoeken van gevangenen is een van de werken van barmhartigheid. Christus zegt: “Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Matteüs 25, 36). Het werkbezoek van bisschop Liesen staat in het teken van ontmoeting met de gedetineerden en gesprek met degenen die betrokken zijn bij het gevangenispastoraat.

Naast het pastoraat in de parochies, valt het zogeheten categoriaal pastoraat, zoals het gevangeniswezen en de zorg, onder de verantwoordelijkheid van de bisschop. Pastorale beroepskrachten in het categoriaal pastoraat werken, zoals de medewerkers van de bisschop in de parochies, met een zending of benoeming van de bisschop.

 

Andere berichten