Bisschop informeert parochies en belangstellenden met Bestuursbrochure

19 februari 2014

“Geloof en kerk-zijn in de nieuwe samenwerkingsverbanden en samengevoegde parochies vragen om grote betrokkenheid op Christus en elkaar en om een ‘in-beweging-komen’.” Dit schrijft bisschop Liesen in het voorwoord voor de nieuwe Bestuursbrochure van het bisdom van Breda, die op 22 februari verschijnt. Met de Bestuursbrochure informeert het bisdom de parochies en belangstellenden jaarlijks over gebeurtenissen en ontwikkelingen in het bisdom van Breda.

Bisschop Liesen schrijft in zijn voorwoord: “Voor een oriëntering op de toekomst heeft met name paus Franciscus een nieuwe impuls gegeven; hij spreekt in zijn exhortatie ‘de vreugde van het evangelie’ over de bekering van het pastoraat. In alle tijden, maar zeker anno 2014 vragen geloof en Kerk om geloofwaardige boodschappers. Vanaf het eerste uur waren er mensen die bij Jezus wilden zijn en Hem wilden volgen. Zo zijn er ook nu mensen nodig die zich laten roepen tot kerk-zijn en die in beweging willen komen voor het evangelie. Als geloofwaardige boodschapper van het evangelie in beweging komen betekent: naar Christus gaan waar Hij ons tegemoet komt in de sacramenten, en de inspiratie levendig bewaren met name door actief werk te maken van een geestelijk leven en door een dienstbare houding naar wie in nood zijn.”

“Als gemeenschap van gelovigen willen we in ons bisdom in het komende jaar ook op een bijzondere manier in beweging komen door op bedevaart te gaan naar verschillende plaatsen in Polen. We gaan op weg als reisgenoten. Op bijzondere plaatsen zullen we samen vieren en bidden. Ik hoop dat we onderweg ook in gesprek gaan met elkaar om te ervaren dat Christus zelf met ons meetrekt en deel neemt aan ons gesprek. We mogen ervaren dat ons hart dan gaat branden zoals Hij met ons spreekt.”

“Ik spreek de hoop uit dat deze Bestuursbrochure u een goed beeld geeft van de dingen die ertoe doen in de Kerk van Breda, en dat onze gezamenlijke gelovige inzet er een nieuwe aanzet door krijgt om in beweging te komen en te blijven,” aldus de bisschop van Breda.

De nieuwe Bestuursbrochure verschijnt op 22 februari.

 

Andere berichten