Bisschop herbenoemt vicaris-generaal Vincent Schoenmakers

10 september 2009

Bisschop Van den Hende heeft vicaris-generaal Vincent Schoenmakers herbenoemd voor een periode van twee jaar. Mgr. Vincent Schoenmakers zal zijn werkzaamheden als vicaris-generaal voortzetten tot 1 augustus 2011.

Bisschop Van den Hende en vicaris-generaal Schoenmakers hebben dit donderdagochtend 10 september medegedeeld in de reguliere vergadering van de benoemingscommissie.

De vicaris-generaal is in het bisdom de eerste plaatsvervanger van de bisschop en als zodanig zijn rechterhand waar het de uitvoerende macht van de bisschop betreft.

In de periode 2010-2011 zal mgr. Schoenmakers als vicaris-generaal daarnaast met name ook werkzaamheden verrichten in het kader van het samenwerkingstraject van parochies in het bisdom. Deze werkzaamheden, waaronder het onderhouden van de contacten met parochies, behartigde hij tot nu toe reeds.

Ook zal hij landelijk taken voor de bisschoppenconferentie blijven behartigen.

 

Andere berichten