Bisschop Ernst Prijs voor diaconie 2009

26 augustus 2009

Sinds 1995 kent het bisdom van Breda de Bisschop Ernst Prijs voor diaconie. De prijs wil een stimulans zijn om op lokaal niveau diaconie concreet te maken. Onder meer besturen van de parochiële caritas instellingen en werkgroepen diaconie/Kerk in de samenleving zijn recent uitgenodigd om een voordracht te doen voor de Bisschop Ernst Prijs voor diaconie 2009.

Diaconie concreet maken
De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en heeft als doel een activiteit op het terrein van Kerk en samenleving, uitgevoerd door een parochiële, regionale of dekenale werkgroep ten voorbeeld te stellen aan andere groepen en parochies. Voorgedragen kunnen worden allerlei diaconale activiteiten van parochiële, regionale of dekenale groepen in het bisdom van Breda. De jury zal bij de beoordeling vooral letten op criteria als: originaliteit van de activiteit, wijze van aanpak, de diaconale inhoud, de navolgbaarheid door andere groepen.

De prijs, die bestaat uit een kunstwerk en een oorkonde, zal in overleg met de prijswinnaar door bisschop Ernst tijdens de eucharistieviering op een zondag in januari 2010 worden uitgereikt.

Voordrachten
Voordrachten dienen gedaan te worden vóór 16 oktober 2009. Voordrachten kunnen worden gedaan met het voordrachtformulier en worden toegestuurd aan de Beoordelingscommissie Bisschop Ernst Prijs, t.a.v. B. Laval, Postbus 90.189, 4800 RN Breda.

Het formulier is ook digitaal beschikbaar en kan ook per email worden ingestuurd. Neemt u hiervoor contact op met het secretariaat van het bisdom (T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl), of met Benedict Laval bij wie ook meer informatie over de Bisschop Ernst Prijs voor diaconie kan worden opgevraagd (T 076 5223444, E blaval@bisdombreda.nl).

Andere berichten