Bisschop en vormheren maken film voor vormelingen

16 maart 2017

Op de website van het bisdom is een nieuwe film van Lopend Vuurtje geplaatst. Deelnemers aan de bijeenkomst van Lopend Vuurtje op dinsdag 14 maart zagen de film als eersten en hadden zo de primeur. In de film stellen de bisschop en de vicarissen die vormheer zijn zich voor aan vormelingen in het Bisdom Breda.

Zij vertellen wat ze zich van hun eigen vormsel herinneren en spreken een wens uit voor de vormelingen. Vicaris Wiertz is voorzitter van de werkgroep Lopend Vuurtje. In de film vertelt hij: “Toen ik de eerste heilige Communie deed, hoorde ik op het moment dat ik de communie ontving een stem tegen mij zeggen: ‘Nu ben jij nooit meer alleen.’ Dat betekent voor mij dat ik op allerlei momenten ervaren heb, dat ik de weg van mijn leven niet alleen ga.”

Zijn wens voor de vormelingen sluit daarbij aan: “Wat ik van harte hoop is dat er voor jou in de vormselviering, in het traject van voorbereiding, of op een ander moment in je leven, of in de kerk een woord mag zijn dat bij je binnenkomt en je als het ware uittilt boven het gewone van je leven.”

Mgr. Liesen op zijn beurt beschrijft het vormsel als “een stap om dichter bij Jezus te komen.” Hij wenst de vormelingen toe dat zij die vriendschap met Jezus verder uit mogen bouwen en geeft daarvoor een paar praktische tips.

De film is gemaakt voor de vormselwerkgroepen in de parochies. Bekijk de film!

Andere berichten