Bisschop-coadjutor Van den Hende op studie

24 september 2007

Bisschop-coadjutor Van den Hende volgt momenteel een leergang voor bisschoppen in Rome. De Congregatie voor bisschoppen organiseert deze tweejaarlijkse bijeenkomst voor bisschoppen die de afgelopen periode benoemd zijn.

Bisschop-coadjutor Van den Hende gaf afgelopen zondag in een interview met Gerard Klaassen (KRO-Kruispunt) enige impressies van deze “cursus”. “Meer dan een week zijn we met 105 bisschoppen in totaal bijeen om ons te verdiepen in het bisschopsambt en natuurlijk ook om met elkaar kennis te maken.”, zei hij. De bisschoppen zijn afkomstig uit verschillende delen van de wereld behalve uit Afrika. Dit continent valt onder de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Opdat alle deelnemers de cursus goed kunnen volgen, zijn er simultaanvertalingen.  “Ik ontmoet bisschoppen uit Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de Philippijnen, maar ook bisschoppen uit oude Oriëntaalse Kerken,” vertelt hij. Bisschop-coadjutor Van den Hende vindt de cursus waardevol. “Je komt in contact met je tijdgenoten.”

Het is een intensief programma met elke dag vijf lezingen. Deze worden gegeven door ervaren bisschoppen, medewerkers van de curie en Italiaanse theologen. “De colleges gingen voornamelijk over de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie, de Kerk als wereldwijde communio en de bisschoppelijke collegialiteit.” Bisschop-coadjutor Van den Hende verklaart dat veel onderwerpen voor hem niet nieuw zijn, omdat hij vijf jaar kerkelijk recht in Rome gestudeerd heeft. “Maar het is toch anders als je de stof aangeboden wordt vanuit je nieuwe context als bisschop. Dan beleef je het anders dan als theologiestudent.”

Voor het volledige interview: Kruispunt-Radio

Andere berichten