Bisschop-coadjutor Van den Hende goes to Sydney

2 april 2007

Bisschop-coadjutor Van den Hende gaat met de jongeren uit het bisdom Breda in 2008 mee naar de Wereldjongerendagen in Sydney. Hij onthulde dit nieuws tijdens de eucharistieviering bij gelegenheid van Palmzondag in de H. Hartkapel van het dekenaat Het Markiezaat. Hiermee staat de teller op voorlopig op 33. Volgens M. Bollerman, een van de organisatoren van deze reis, kunnen er nog steeds jongeren bij.

Roosendalers gulle gevers
De eucharistieviering vormde het hoogtepunt van een succesvolle dag, die begon bij de parochiekerk van de Goede Herder in Langdonk. Tijdens de viering wasten de jongeren liefst 25 auto’s. Door te werken proberen zij het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. Fredi Timmermans (zelf een Roosendaalse), een van de jongeren, wist met haar heldere verhaal haar medeparochianen over te halen om gadgets te kopen en te doneren aan de collecte die na afloop van de eucharistieviering gehouden werd. De kerkgangers lieten zich van hun beste zijde zien. Zij gaven liefst € 593,11. Twee gulle gevers gaven alsnog € 550,–. "Een geweldig bedrag," aldus Arwen Meulenbroek. "We zijn de Roosendalers hier erg dankbaar voor." WJD-sponsorartikelen kunnen inmiddels ook worden besteld via de webshop van het bisdom.

De liefde zichtbaar maken
Na de eucharistieviering trokken de ongeveer 20 jongeren per huifkar naar het pastoraal centrum van de Emmaüsparochie waar zr. Ancilla Martens, pastoraal werkster in deze gemeenschap, de jongeren hartelijk en gastvrij ontving. Daar hadden ze ook contact met Marijn Staps, die namens de Nederlandse jongeren deelneemt aan het Internationaal Jongerenforum. Deze bijeenkomst vindt elk jaar plaats op de Wereldjongerendagen. "Het is een geweldige ervaring om contact te hebben met jongeren uit de hele wereld," Vandaaruit bracht de huifkar het gezelschap naar het Dekenaal Centrum Het Markiezaat waar de jongeren in gesprek gingen over de brief die paus Benedictus XVI bij gelegenheid van de Wereldjongerendagen 2008 geschreven heeft. "We hebben nagedacht over de manier waarop we de liefde in de wereld zichtbaar kunnen maken," vertelt Arwen Meulenroek. "Voor ons is het toch wel een hoogtepunt dat bisschop-coadjutor Van de Hende met ons meegaat. We verheugen ons er erg op."

Bisschop-coadjutor Van den Hende voor de eerste keer naar de Wereldjongerendagen
Voor bisschop-coadjutor Van den Hende is het de eerste keer dat hij meegaat naar de Wereldjongerendagen. "Ik ga mee omdat ons bisdom er werk van maakt met een groep jongeren naar de Wereldjongerendagen te gaan," zegt hij. "Er was ook een vraag bij jongeren of ik meeging. Het is een belangrijke ontmoeting met de wereldkerk. Ik verwacht bevestigd te worden in het geloof in Jezus Christus en met elkaar in het spoor van de Kerk en het licht van het Evangelie te staan."

De Wereldjongerendagen vinden jaarlijks plaats. Als er geen internationale ontmoeting is, is de viering in de verschillende bisdommen op Palmzondag. De volgende internationale Wereldjongerendagen zijn van 10 tot en met 19 juli 2008 in Sydney. Steeds is er een Internationaal Jongerenforum waar jongeren uit de hele wereld elkaar treffen. Belangstellenden voor de Wereldjongerendagen kunnen zich opgeven bij Marc Bollerman (T 06 16068897).

 

Andere berichten