Bisschop Bär over Mariadevotie op iconen

22 mei 2007

“Het Oosten spreekt met het hart.” Zo karakteriseerde Bisschop Bär, benedictijn van Chevetogne en emeritus-bisschop van Rotterdam, op 18 mei de spiritualiteit van de Oosterse Kerken. Deze uitspraak deed hij tijdens een lezing over de Mariadevotie in oost en west te Breda, georganiseerd door ‘Klooster in de Stad’ in samenwerking met het bisdom Breda. Dat de Rotterdamse emeritus-bisschop nog altijd een geliefd spreker is, bewijst de hoge opkomst. Ongeveer 110 personen woonden de avond bij.

Icoon geen kunstwerk
Bisschop Bär benadrukte dat de Oosterse Kerken het geheim van Maria niet zozeer met het verstand dan wel met het gevoel benaderen. De verschillende dogmata over Maria hebben in de Oosterse Kerken geen sporen in een strak geformuleerde leer nagelaten maar eerder in de vroomheid. Dit geldt ook voor de iconen. “Op de iconen vinden we verschillende episodes uit het leven van Maria. Deze treffen we niet in de Schrift aan, maar in de apocriefe boeken,” aldus Bär. “Deze zijn bij de samenstelling van de canon (lijst van boeken waaruit de bijbel bestaat) buiten de Schrift gebleven maar hebben in het oosten hun weg wel gevonden. Het zijn waardevolle getuigen van het geloof van de eerste christenen. Voor de oosterse christenen is een op de icoon afgebeelde heilige daadwerkelijk aanwezig. Zo is door middel van een Maria-icoon Maria daadwerkelijk present. Het is niet iedereen toegestaan een icoon te schilderen. Hiervoor is een ‘wijding’ noodzakelijk. Volgens de oosterse christen schildert men geen icoon maar schrijft men een icoon. De iconenschilder werkt in een geest van gebed. De oosterling benadert de icoon met eerbied.” Door middel van dia’s liet Bisschop Bär de aanwezigen kennis maken met de spiritualiteit van de Maria-iconen.

Verdere activiteiten rond iconen
Zijn lezing vormde de opmaat tot een week waarin iconen centraal staan. Op 19 mei was de iconenschilder Geert Hüsstege te gast in de Antoniuskathedraal. In deze kathedraal is gedurende een week een expositie van iconen uit zijn collectie. Op Tweede Pinksterdag is in de Kapucijnerkerk aan de Schormolenstraat een iconenzegening. Deze begint om 10.00 u. Verdere informatie kunt u verkrijgen op het volgende telefoonnummer: 06-439- 84084

Andere berichten