Bisdomsite vernieuwd

8 april 2010

Op 8 april 2010 is de vernieuwde website van het bisdom Breda online gegaan.

Het is gebruikelijk dat een website periodiek veranderd wordt. De vormgeving van de website sluit aan bij de huisstijl van het bisdom Breda zoals die de afgelopen jaren ontwikkeld is. De meest in het oog springende wijziging is dat de rubriek ‘Geloof en leven’ nu rechtstreeks via de homepage toegankelijk is.

Ook in andere aspecten komt de gelovige identiteit naar voren. De basiskleur van het bisdom is paars. Dit is te zien in het logo van het bisdom en het is de steunkleur op de bisdomsite. In het kerkelijk jaar is paars de kleur die de bekering tot God symboliseert. In de bovenbalk vinden we de eucharistische tekenen van brood en wijn naast het wapenschild van bisschop Van den Hende. Zijn wapenspreuk is ontleend aan de lofzang van Zacharias (Lc. 1, 68-79) en luidt: Sine timore serviamus illi (dat we Hem zonder vrees dienen).

Printscreen van de bisdomsite zoals die sinds 2006 online was.

 

 

Andere berichten