Bisdommagazine over Pasen en gesprek over de viering van het Paastriduüm

7 december 2012

Voorafgaand aan het Paasfeest 2013 verschijnt bij het bisdom van Breda een speciaal bisdommagazine over Pasen. Dit maakten de digitale nieuwsbrief van het vicariaat Breda en de nieuwsbrief van het vicariaat Middelburg bekend. De nieuwsbrief werd deze week verzonden aan abonnees.

Gesprek over de viering van het Paastriduüm
De nieuwsbrief van beide vicariaten blikt terug op de VPV-dagen op 8 november (vicariaat Middelburg) en 15 november (vicariaat Breda): “Op twee verschillende dagen kwam het vicariaat Middelburg en Breda bijeen voor de Voortgezette Pastorale Vorming voor beroepskrachten. Onderwerp vormde een uitgave van de Nationale Raad voor Liturgie over het Paastriduüm. Uitgegeven door de bisschoppen van Nederland, wordt er in deze brochure voor gepleit om de drie belangrijkste kerkelijke feestdagen van het jaar als een eenheid te vieren.”

“Met een lezing door Mag. J Hermans en verschillende workshops werden we uitgenodigd de feestdagen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake tegen het licht te houden en te ontdekken hoe we nieuwe wegen kunnen inslaan om het grote paasmysterie zoveel mogelijk tot z’n recht te laten komen. Het doel is om in 2013 ‘in de nieuwe geest’ Pasen te vieren. Het waren bewogen en inspirerende bijeenkomsten,” aldus de nieuwsbrief.

Nader gesprek met pastoors en teamleiders
Enkele keren per jaar komen de pastoors en teamleiders per vicariaat samen met de vicaris en stafmedewerker(s) van het vicariaat om te spreken over aangelegenheden in het bisdom, het vicariaat en de parochies en samenwerkingsverbanden. Tijdens de laatste bijeenkomst van de pastoors/teamleiders is vanuit bisschop Liesen in beide vicariaten het aanbod gedaan om in januari te spreken over vragen die bij hen leven met betrekking tot het vieren van het Paastriduüm, alsook over andere onderwerpen die leven en waarover men graag met de bisschop van gedachten wil wisselen.

Voor meer informatie over de nieuwsbrief van beide vicariaten, klik hier.

 

Andere berichten