Bisdommagazine ‘Muziek in de Kerk: Wie zingt bidt tweemaal’

6 november 2013

Op zondag 24 november zal het bisdom van Breda het Jaar van het Geloof feestelijk afsluiten met een bijeenkomst rond kerkmuziek. Speciaal voor deze gelegenheid verschijnt ook een Bisdommagazine over muziek in de Kerk.

‘Wie zingt, bidt tweemaal’
Het vorige Bisdommagazine had als thema ‘Geestelijk leven en gebed: Tijd doorbrengen met God’. Het nieuwe nummer doet er een schepje bovenop door aan te geven: Wie zingt bidt tweemaal.

Muziek en geloofsgesprek
Hoe dat in de praktijk werkt, beschrijft oud-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers in het blad. Samen met koorleden stond hij tijdens gespreksavonden stil bij de vraag ‘niet alleen dát je zingt, maar ook wát je zingt’. Vanuit de liturgische teksten kwam een geloofsgesprek op gang en toen werd het zingen “ineens anders, beter, meer van harte en doorleefd.” Het zingen werd werkelijk ‘dubbel bidden’.

Liederen kiezen voor de liturgie
Liturgisch verantwoordelijken besteden veel aandacht aan de liturgisch zang. Immers, ‘lex orandi est lex credendi’ (de wet van het gebed is die van het geloof). Een van de artikelen in het Bisdommagazine gaat daarom nader in op hoe celebranten, koren en liturgische werkgroepen in parochies op inhoudelijke gronden liederen kunnen kiezen voor de liturgie.

Zingen verbindt mensen en in zang wordt het gevoelen van een mens bijzonder aangesproken. Verschillende mensen in het blad getuigen daarvan.

Gratis exemplaren voor parochies
Het Bisdommagazine wordt verstuurd voorafgaand aan de afsluiting van het Jaar van het Geloof. Parochies in het bisdom van Breda kunnen gratis extra exemplaren van het magazine bestellen via magazine@bisdombreda.nl.

Cover van het Bisdommagazine dat op 24 november verschijnt.

Andere berichten