Bisdommagazine ‘Jaar van het Gebed’

16 oktober 2014

“Gebed is bepalend voor wie wij zijn.” Dat schrijft bisschop Liesen in het nieuwe Magazine van het bisdom van Breda. Het Magazine staat in het teken van het Jaar van het Gebed. Het bisdom opent het Jaar van het Gebed met de bisdombedevaart naar Polen aanstaande zaterdag 18 oktober.

Gebed is een uitdrukking van geloof
Het Jaar van het Gebed wil een impuls zijn voor parochies als gemeenschappen van gebed. De toekomst vraagt om een sterke identiteit, gaf de bisschop aan tijdens een bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten die in september werd gehouden. Wanneer vertrouwde identiteitsbepalende structuren niet meer vanzelfsprekend blijken te zijn, blijft de noodzaak om de gelovige band met God en de gemeenschap te beleven. Gebed is een uitdrukking van geloof. Van gelovigen wordt een sterke identiteit gevraagd. Het gebed hoort hier wezenlijk bij.

Het Jaar van het Gebed eindigt in de meimaand 2015. Zo zijn er ongeveer zeven maanden om hieraan bijzondere aandacht te geven. Bijvoorbeeld door catechese, door het houden van een Nightfever, door deelname aan een bedevaart, en door bijvoorbeeld het lezen van de Schrift, omdat deze vele teksten heeft die aanwijzingen geven over gebed.

Inhoud van het Magazine
In het Bisdommagazine schrijft bisschop Liesen over ‘Bidden doe je met je hart’. Abt Daniël Hombergen ocso van de abdij Maria Toevlucht in Zundert schrijft over ‘Religieuzen en gebed’.

Daarnaast besteden verschillende artikelen aandacht aan kansen voor parochies. Zo schrijft pastoor Fons van Hees over ‘Bidden in de parochie: kansen voor catechese’ en redactielid Hans de Jong interviewde mensen die betrokken waren bij de organisatie van een Nightfever. Nightfever is een laagdrempelige manier waarop parochies mensen in contact kunnen brengen met gebed in een kerkgebouw. Als zodanig kan het een instrument zijn voor nieuwe evangelisatie.

In een artikel over ‘Bidden en werken’ licht programmacoördinator van het Sint Franciscuscentrum Bob van Geffen de opzet toe van dit nieuwe centrum voor geloofsvorming en geloofsverdieping. En natuurlijk is er aandacht voor bedevaarten in het bisdom. Caritas Banneux vierde dit jaar het zestigjarige jubileum.

 

Andere berichten