Bisdom verspreidt nieuwe poster voor Roepingenzondag

16 april 2014

De nieuwe poster voor Roepingenzondag wordt deze week verspreid binnen het bisdom van Breda. De poster werd speciaal gemaakt vanwege de vernieuwing van de roepingcampagne van het bisdom van Breda en de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Parochies en parochiekernen ontvangen niet alleen de poster voor Roepingenzondag 11 mei 2014. Ook ontvangen zij de poster voor Open Kloosterdag zaterdag 10 mei 2014.

Aan deze Open Kloosterdag doen ook religieuzen in het bisdom van Breda mee (op www.openkloosterdag.nl staat een overzicht). De poster voor Roepingenzondag en Open Kloosterdag kunnen worden opgehangen in de kerk, het parochiecentrum of anderszins een goede plek krijgen.

In het weekend van Roepingenzondag wordt gebeden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De collecte tijdens de vieringen in dit weekend is bestemd voor de Mgr. Frenckenstichting voor de opleiding van priesters en diakens van het bisdom van Breda (NL05 INGB 0668430907 t.n.v. Mgr. Frenckenstichting te Breda).

Roepingenzondag is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het Concilie vroeg hiermee goede aandacht voor de roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Daarnaast sprak het Concilie over de Kerk als een gemeenschap van geroepenen. Daarom zal Bisdommagazine dat vanwege Roepingenzondag verschijnt ook in het bijzonder aandacht geven aan de roeping van de lekengelovigen.

De poster voor Roepingenzondag toont het Christusmozaïek uit de Grote Kapel van Bovendonk. Deze afbeelding is het centrale beeld in de vernieuwde roepingcampagne, die wordt gemaakt vanwege het 30-jarig bestaan van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

 

Andere berichten