Bisdom verleent medewerking aan tentoonstelling 500 jaar Reformatie

6 april 2017

De bibliotheek van het Bisdom Breda en de Katholieke Bijbelstichting verlenen hun medewerking aan een expositie bij gelegenheid van 500 jaar Reformatie in Hulst en omstreken. De expositie vindt plaats in het Museum de Vier Ambachten te Hulst.

Bijbel van het bisdom te zien
De bibliotheek van het bisdom stelt de zogenaamde Keulse Bijbel ter beschikking. ¨De Keulse bijbel is een Nederlandstalige bijbel. Hij is in 1548 in Keulen gedrukt,¨ aldus Hans de Jong, de bibliothecaris van het bisdom. De Utrechtse karmeliet Alex Blanckart was kapelaan in Keulen. Blanckart verbeterde in opdracht van de toenmalige bisschop van Utrecht destijds gangbare bijbelvertalingen. Hij deed dit op basis van de Vulgaat. Twee maanden later verscheen de Leuvense Bijbel, eveneens een Bijbel in de volkstaal. Deze bijbelvertaling is onder katholieken in gebruik gebleven. De Keulse bijbel is nooit meer herdrukt. De Keulse bijbel laat zien dat in de tijd van de Reformatie ook de Katholieke Kerk de bijbel toegankelijk maakte voor leken.¨

Burgemeester Mulder van Hulst opende de tentoonstelling op vrijdag 31 maart. Hij plakte samen met E. Boogaert, de voorzitter van het Museum de Vier Ambachten, een poster met een afbeelding van Maarten Luther op de toegangsdeur van het museum.

Katrien van de Wiele sprak hoop in de toekomst uit
Voorafgaand aan de officiële opening vond een herdenkingszitting plaats in de protestantse kerk van Hulst. Namens de parochie Maria Sterre der Zee leverde Katrien van de Wiele, pastoraal werkster in de parochie, een korte bijdrage. Na de scheiding
van de Reformatie hebben protestanten en rooms-katholieken een verdere ontwikkeling doorgemaakt.. Inmiddels krimpen beide gemeenschappen. Katrien noemde positieve oecumenische initiatieven die geloof zichtbaar maken zoals de rouwgroep en de Taizé-vieringen in de H. Catharinakerk te Hengstdijk. Katrien benadrukte het belang om samen op te komen voor christelijke waarden. ¨Samen hopen we tegen alle wanhoop in en geloven in een liefde die grenzeloos is, besloot Van de Wiele haar toespraak.

De tentoonstelling is van 1 april tot en met 30 juni voor het publiek geopend. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verscheen een brochure over 500 jaar Reformatie. De archivaris van het bisdom, pater Wil Brand, werkte hieraan mee. De brochure is voor 2 euro te koop bij de balie van het museum. Voor de exacte openingstijden zie www.museumhulst.nl

Andere berichten