Bisdom van Breda start serie nieuwsbrieven

8 december 2010

Het bisdom van Breda start met de uitgave van een nieuwe serie nieuwsbrieven. In totaal worden zes verschillende nieuwsbrieven gemaakt. Voorzien is dat elke nieuwsbrief tweemaal per jaar verschijnt. De omvang kan variëren van één tot zes pagina’s.

De nieuwsbrieven die worden gemaakt, zijn:

  • ‘Geloof en diaconie’: nieuwsbrief over de diaconale projecten van het bisdom voor onder meer de (inter)parochiële caritas instellingen
  • ‘Geloof en onderwijs’: nieuwsbrief voor het onderwijs en relaties van de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs
  • ‘Geloof en zorg’: nieuwsbrief voor de zorg en relaties van de bisschoppelijk gedelegeerde voor de zorg
  • ‘Geloof en jongeren’: berichten vanwege het fonds ‘Geloof en jongeren’
  • ‘De opleiding Bovendonk’: nieuwsbrief voor relaties van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk
  • ‘Het monument Bovendonk’: berichten over restauratie en onderhoud van dit rijksmonument

Papier en pdf
De nieuwsbrieven worden in een beperkte oplage gedrukt en per post verzonden. Daarnaast worden ze als pdf doorgepubliceerd op de website van het bisdom. Zo zijn ze voor iedereen toegankelijk.

Samenwerking
De uitgaven komen tot stand in samenwerking van de afdeling pr en informatie en diverse betrokken medewerkers. De bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul, had de primeur met de allereerste nieuwsbrief ‘Geloof en onderwijs’. Lees verder, klik hier

In december verschijnt ook de eerste nieuwsbrief van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk.

Onderhouden van relaties
Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal licht de nieuwe uitgave toe: “Met deze serie nieuwsbrieven hebben we structureel een nieuwe uitgave toegevoegd aan de instrumentenmix van het bisdom. De nieuwsbrieven voegen echt wat toe, omdat ze helpen bij het onderhouden van de relaties met mensen die maar op een deel van de activiteiten van het bisdom betrokken zijn, en die daarom niet direct de bisdomwebsite volgen of een abonnement zouden nemen op het bisdommagazine.”

 

Andere berichten