Bisdom van Breda opent het Jaar van het Geloof

10 oktober 2012

Op donderdag 11 oktober begint het Jaar van het Geloof. Het bisdom van Breda start het Jaar van het Geloof met een eucharistieviering om 12.30 uur in de H. Antoniuskathedraal, waarin bisschop Liesen hoofdcelebrant is. Daarna is er een hele dag met programma. In de middag komen priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers samen met de bisschop rond een inhoudelijk programma. ’s Avonds is er een bijeenkomst voor parochiebestuurders.

Getuigenis versterken
Het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) wordt uitgeroepen door paus Benedictus XVI en heeft als oogmerk het getuigenis van christenen in de wereld te versterken. In Rome en bisdommen wereldwijd worden daartoe activiteiten georganiseerd.

Kerk zijn in deze tijd
Het Jaar van het Geloof herdenkt dat precies vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) startte. Dit Concilie is onder meer bekend van de term ‘aggiornamento’, van paus Johannes XXIII. Dit betekent letterlijk ‘bij de dag brengen’. Het gaat er om de Kerk bij ‘vandaag’ te brengen. Elke tijd opnieuw moet de Kerk zich met de vragen en de noden van de eigen tijd uiteenzetten. Het bij de tijd brengen van de Kerk is daarom nooit af en moet telkens opnieuw gebeuren. “Christus zendt ons vandaag evenals toen uit over de wegen van de wereld om zijn evangelie te verkondigen aan alle volken van de aarde,” zegt paus Benedictus XVI in de brief waarin hij het Jaar van het Geloof aankondigde (Porta fidei, nr. 7).

In het bisdom van Breda valt de opening van het Jaar van het Geloof samen met de afronding van het diocesane beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. De afgelopen jaren werkten parochies in 21 samenwerkingsverbanden aan intensivering van de onderlinge samenwerking en samenvoeging.

Speciaal voor de start van het Jaar van het Geloof verschijnt op 11 oktober een bisdommagazine: ‘Geloof in de nieuwe parochie: Kerk zijn in deze tijd’.

Voor meer informatie over het Jaar van het Geloof:
www.annusfidei.va (internationale site)
www.jaarvanhetgeloof.nl (website die op 11 oktober online gaat, met het nieuws en de agenda van de Nederlandse bisdommen)

 

Andere berichten