Bisdom sluit Jaar van het Gebed af

2 juni 2015

Gedurende één dag was op 31 mei de West-Brabantse bedevaartplaats Zegge het kloppend hart van het bisdom. Bisschop Liesen had dit Mariale bedevaartsoord uitgekozen om het Jaar van het Gebed af te sluiten dat in oktober 2014 was begonnen met de pelgrimage naar Polen in de voetsporen van de heilige Johannes Paulus II. Tegelijkertijd sloot de parochie van Zegge de drukke meimaand af.

(Foto: R. Mangold)

De parochiekerk van Zegge, toegewijd aan Maria Boodschap, vulde zich al snel met bedevaartgangers, zodat velen voor de heilige Mis het rozenhoedje meebaden. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de plechtige viering. Pastoor Frans Verheije en vicaris-generaal Harry Lommers concelebreerden. Diaken Jan van Steenoven verleende liturgische assistentie. Het gemengd Zangkoor van Zegge en het bedevaartkoor ondersteunde de liturgie met gezang.

(Foto: R. Mangold)

Gebed voor bisschop, bisdom en alle parochies
Aan het begin van de viering werden kaarsen aangestoken afkomstig uit diverse parochies. Diaken Van Steenoven: “Biddeen we vandaag voor de bisschop, voor het bisdom, voor de parochies in het bisdom.” Daarna werden alle namen van alle veertig parochies in het bisdom van Btreda voorgelezen. Zo werd de verbondenheid met het gehele bisdom onderstreept.

(Foto: R. Mangold)

De ruim veertig aanwezige kinderen werden uitgenodigd om deel te nemen aan de kindernevendienst. Daar kleurden ze grote papieren kruisen, die later in de middag met tien ballonen opgelaten zouden worden als een tientje van de rozenkrans.

Homilie bisschop Liesen
In zijn homilie stond bisschop Liesen stil bij het afsluiten van zowel het Jaar van het Gebed, de meimaand en de zondag van de Drievuldigheid, het hoogfeest dat de Kerk op deze dag vierde. De Kerk heeft gedurende de Veertigdagentijd en de Paastijd stil gestaan bij datgene wat God voor ons doet. De Vader heeft de Zoon gegeven, opdat wij God van binnen uit leren kennen. God is liefde. Met Pinksteren vieren wij dat de heilige Geest, die liefde is, in ons hart is uitgestort. God heeft zich leren kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Door het Doopsel horen wij bij God en God bij ons. Het verbond tussen God en mens is getekend door liefde.

De taal van die liefde is het gebed. Door de uitstorting van de heilige Geest zijn de gelovigen zelf een tempel van de heilige Geest geworden. Door het gebed draagt de gelovige een steentje bij aan de opbouw van deze geestelijke tempel. Door het gebed nemen we de tijd om bij Hem te zijn. Maria leert de mens hoe te bidden. De evangelist Lucas schrijft dat ze alles bewaarde in de tempel van haar hart. Van daaruit verwees ze naar Jezus. De bisschop riep de aanwezigen op hun blijk op haar te richten omdat zij ons is voorgegaan naar een leven met God.

(Foto: R. Mangold)

Sacramentsprocessie
Na de viering stelden de gelovigen zich op voor de processie, de afsluiting van de meimaand. Voorafgegaan door de harmonie Sint Cecilia uit Zegge en het processiebeeld uit de kerk trok de sacramentsprocessie door de straten van het dorp. Bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Zegge vond een kort lof plaats.

(Foto’s: R. Mangold)

Andere berichten