Bisdom ondersteunt parochies bij aanvraag NOW-regeling

28 mei 2020

Parochies kunnen op grond van de tijdelijke regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een subsidie ontvangen als tegemoetkoming in de loonkosten. Een aanvraag hiervoor kan tot en met 5 juni 2020 bij het UWV worden ingediend.

Het Bisdom Breda ondersteunt parochies bij deze aanvraag. De afgelopen weken hebben de Nederlandse bisdommen intensief overleg gevoerd met de overheid om te komen tot een nadere uitwerking van NOW-regeling voor parochies.

Middels een brief zijn de parochiebesturen van het Bisdom Breda ervan op de hoogte gebracht hoe zij deze aanvraag kunnen doen. In de brief wordt de regeling toegelicht en uitgewerkt aan de hand van rekenvoorbeelden.

 

Andere berichten