Bisdom neemt afscheid van bisschop Van den Hende

27 januari 2012

Op vrijdag 27 januari nam het bisdombestuur van Breda afscheid van bisschop Van den Hende tijdens de laatste vergadering waar de bisschop bij aanwezig was. Bisschop Van den Hende stelde de vrijdagse vergadering van het bisdombestuur in, toen hij mgr. Muskens opvolgde op 31 oktober 2007. Mgr. Liesen, die aanwezig was bij de vergadering, sprak enkele woorden tot mgr. Van den Hende.

De band van een bisschop met zijn bisdom
Mgr. Liesen sprak over de band van een bisschop met zijn bisdom. Die band lijkt op een huwelijk, gaf hij aan, waarbij de bisschop net als bij een huwelijk een ring draagt. “Het is echter een ‘gearrangeerd huwelijk’, omdat de paus een bisschop benoemt in een bisdom, met de wijsheid van de heilige Geest.”

Vreugde en dankbaarheid
Mgr. Liesen noemde twee zaken die van belang zijn in de band van een bisschop met zijn bisdom: dat bisdom en bisschop elkaar leren kennen en dat er een vruchtbaarheid komt, een vruchtbaarheid voor nieuwe evangelisatie. Mgr. Liesen: “Vijf jaar als bisschop van Breda is relatief kort, maar deze twee zaken zijn duidelijk zichtbaar en merkbaar aanwezig. Dat stemt tot vreugde en tot dankbaarheid.”

Reisicoon cadeau
Algemeen gedelegeerde Vincent Schoenmakers gaf bisschop Van den Hende daarna reisicoon cadeau, vanuit het bisdombestuur en namens de gelovigen van het bisdom van Breda. “Het is een teken van dank voor uw inspirerende arbeid in het bisdom van Breda,” aldus de algemeen gedelegeerde. De reisicoon is een Deësis drieluik en toont Christus in het midden en Maria en Johannes de Doper ter linker- en rechterzijde.

Afscheid medewerkers bisdomkantoor
Een dag eerder, op donderdag 26 januari, nam de bisschop afscheid van het bisdomkantoor in een informele bijeenkomst met medewerkers.

Afscheid met de medewerkers van het bisdomkantoor op 26 januari 2012.

Afscheid
Nadat op 10 mei 2011 bekend werd dat paus Benedictus XVI mgr. Van den Hende benoemde tot bisschop van Rotterdam is er in Breda in de tweede helft van 2011 in verschillende gremia aandacht besteed aan het afscheid.

Afscheid met de medewerkers van het bisdomkantoor op 26 januari 2012.

Priesterraad
Op 7 juni 2011 kwam de Priesterraad nog eenmaal bijeen. Er waren in de vergadering woorden van dank aan Bisschop van den Hende en er werd gesproken over de opvolging van de bisschop.

Diocesane Pastorale Raad
Op 17 juni 2011 hield de DPR haar laatste vergadering van de zittingsperiode 2007 – 2011. Deze vergadering, die tevens de honderdste vergadering van de DPR was, werd tevens het afscheid van de DPR van mgr. Van den Hende. Met de bisschop werd in de kapel van Bovendonk de eucharistie gevierd, waarna er een gezamenlijke maaltijd was.

Kathedrale kapittel
Op 29 juni 2011, op het feest van de Heilige Petrus en Paulus, heeft het kathedrale kapittel officieel afscheid genomen van bisschop Van den Hende in een vergadering die werd voorafgegaan door een eucharistieviering en gevolgd door een diner. Het kapittel heeft aan de bisschop een beeld van Maria aangeboden. Maria is patrones van het bisdom van Breda.

Dekens en dekenaal coördinatoren / Bisdomraad
In een kleine bijeenkomst hebben de dekens en de dekenaal coördinatoren op 4 januari 2012 een aparte ontmoeting met de bisschop ten afscheid gehad. De dekenale leiding, die uit zeven personen bestaat, bood de bisschop een kandelaar met zeven armen aan, waarop ook het bisschopswapen is aangebracht: Sine timore serviamus Illi.

Overige bijeenkomsten
In allerlei bijeenkomsten en vergaderingen in het afgelopen half jaar, zoals de vergadering van de gezamenlijke dekenaatsbesturen, de diocesane religieuzenraad, de Diocesane Raad voor Economische Aangelegenheden (DREA), is van de bisschop afscheid genomen met woorden van dank. Vaak wordt gemeld dat hij heel consequent een beleid heeft uitgezet ‘met het geloof voorop’, aandacht heeft gevraagd voor de sacramenten, vooral de viering van de eucharistie, intens het proces van samenwerking van parochies heeft voortgezet ‘In de duizend gezichten van Uw volk’, en heeft geïnvesteerd in de sociale leer van de Kerk en de concrete aandacht daarvoor in projecten.

Bisschop Van den Hende tijdens de eucharistieviering op 8 januari 2012. Tijdens de viering zegende de bisschop de grote kapel van Bovendonk opnieuw in na de restauratie van de kapel in 2011. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten