Bisdom maakt speciaal magazine over 50 jaar Vaticanum II

3 mei 2012

In 2012 herdenkt de Katholieke Kerk dat precies vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie startte (1962-1965). Vanwege de viering van vijftig jaar Vaticanum II maakte het bisdom van Breda een speciaal bisdommagazine. Het bisdommagazine is verstuurd aan pastorale beroepskrachten en parochiebestuurders in het bisdom van Breda. Parochies in het bisdom kunnen extra exemplaren bestellen.

In het magazine is een poster geniet met een tijdlijn van Vaticanum II.

Kerk zijn in deze tijd
Het Tweede Vaticaans Concilie was het initiatief van paus Johannes XXIII, drie maanden nadat hij paus was geworden. De paus wilde een herbronning van het geloof en hij wilde de Kerk ‘bij de dag’ brengen (‘aggiornamento’). Het Concilie wilde zich afstemmen op wat de Kerk te doen stond, in een veranderende samenleving en met de grote rijkdom van het evangelie van het begin.

Documenten van het Concilie
Het magazine gaat onder meer in op de vier belangrijkste teksten van het Concilie, de vier constituties Dei Verbum, Lumen gentium, Sacrosanctum Concilium, en Gaudium et spes. De constituties zijn de voornaamste documenten van Vaticanum II.

Jaar van het Geloof
Voor paus Benedictus XVI is vijftig jaar Vaticanum II de aanleiding om een Jaar van het Geloof te houden. Het Jaar van het Geloof wil met het oog op het getuigenis van christenen in de wereld bijdragen aan een hernieuwde bekering en aan de herontdekking van het geloof.

Start van het Jaar van het Geloof
Het Jaar van het Geloof start op 11 oktober 2012 in Rome. Wereldwijd sluiten bisdommen zich daarbij aan. In het bisdom vieren we die dag de start van het Jaar van het Geloof met een plechtige eucharistieviering om 12.30 uur in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Download het bisdommagazine 2012-1 ‘Het Tweede Vaticaans Concilie: Kerk zijn in deze tijd’, klik hier.

Voor meer informatie over het bisdommagazine ‘Het Tweede Vaticaans Concilie: Kerk zijn in deze tijd’: E magazine@bisdombreda.nl, T 076 5223444.

De achterzijde van het bisdommagazine is een poster over het Jaar van het Geloof:

 

Andere berichten