Bisdom Breda publiceert Jaarboek 2020

4 april 2022

Het bisdom Breda publiceert het eerste Jaarboek. Het bevat de belangrijkste officiële berichten en documenten van het bisdom Breda in 2020, aangevuld met kronieken van parochies en religieuze congregaties over dit jaar. Het jaarboek volgt op het vorig jaar verschenen Analecta Supplement over de periode 2013 – 2019.

Het Jaarboek 2020 valt in twee delen uiteen, zo legt vicaris-generaal Harry Lommers uit in het voorwoord. In het eerste deel, onder de titel Chronica, geven diverse parochies, instellingen en groepen uit het bisdom een beeld van de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hun jaar hebben gekleurd. In het tweede deel, de vertrouwde Analecta, zijn de belangrijkste officiële berichten, documenten en gegevens van of over het bisdom opgenomen.

Het doel van de nieuwe opzet is om de lezer een impressie te geven van de weg die Jezus gaat met zijn missionaire Kerk in het bisdom Breda. Hoewel de Analecta in hun traditionele vorm onverminderd waardevol zijn, vertellen zij slechts een deel van dat verhaal. Wie precies wil weten hoe de navolging van Jezus en de vervulling van Zijn opdracht om “uit te gaan en het evangelie te verkondigen” (Mc 16:15) gestalte krijgen in ons bisdom, moet naast de stukken van bestuur en beleid ook zoveel mogelijk de verhalen van de leerlingen tot zich nemen.

De voorbereidingen voor het Jaarboek 2021 zijn intussen gestart. De bedoeling is dat het Jaarboek steeds in het eerste kwartaal van het opvolgende jaar gepubliceerd wordt. Parochies in het bisdom Breda worden uitgenodigd om een kroniek van maximaal 450 woorden over het jaar 2021 in te sturen.

Andere berichten