Birgit Verstappen neemt afscheid per 1 januari

13 oktober 2009

Per 1 januari 2010 zal Birgit Verstappen na meer dan 20 jaar afscheid nemen van het bisdom van Breda. Ze heeft bisschop Van den Hende gevraagd haar per die datum ontslag te verlenen.

Birgit Verstappen is medewerker van de pastorale dienstverlening en werkzaam voor het bisdom van Breda sinds 1 september 1987. Ze heeft in deze tijd met name gewerkt op het gebied van volwassenencatechese, kerkopbouw en teambegeleiding.

Birgit Verstappen zal zich gaan toeleggen op het verder ontwikkelen van haar eigen bedrijf ‘Broze, spiritualiteit in bedrijf’.

De bisschop zal haar eervol ontslag verlenen.

Andere berichten