Bijzondere gebedskaart vanwege het terugtreden van paus Benedictus XVI

26 februari 2013

Op donderdag 28 februari treedt paus Benedictus XVI terug als paus. Vanwege deze bijzondere gelegenheid is voor de Nederlandse bisdommen een gebedskaart gemaakt. De gebedskaart wordt parochies toegestuurd voor verdere verspreiding vanaf 28 februari en in de weekendvieringen van 2 en 3 maart.

‘God is liefde’
De gebedskaart wijst erop dat paus Benedictus XVI al in het begin van zijn pontificaat God als liefde in het centrum van de aandacht heeft geplaatst, en dat hij steeds heeft laten zien hoe geloof en naastenliefde onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. “Bidden we dat we voort mogen gaan op de weg van liefde, die paus Benedictus XVI ons als herder van de Kerk steeds heeft gewezen,” aldus de tekst op de kaart. De voorzijde toont het beeld van de heilige Petrus op het plein voor de Sint Pieter in Rome. Ook bevat de kaart een gebed voor de keuze van een paus.

Vieringen in de bisdommen
Op 28 februari zijn verschillende bisdommen in gebed verbonden met de paus, die om 20.00 uur ’s avonds zijn ambt teruggeeft. In het bisdom van Breda wordt om 19.00 uur in de grote kapel van Bovendonk een plechtige eucharistieviering gehouden. Mgr. Liesen is hoofdcelebrant in deze viering. De eucharistieviering op Bovendonk is een viering uit dankbaarheid voor paus Benedictus XVI die de Kerk leidde sinds 2005. Daarnaast zal in de viering worden gebeden voor de keuze van de nieuwe paus.

Download de gebedskaart, klik hier.

Voor pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda werd een dossier samengesteld ter ondersteuning van de verbondenheid met paus Benedictus XVI, klik hier.

 

Andere berichten