Bijzonder openluchtspel over het leven van de heilige zuster Marie Adolphine

5 juni 2018

Op zondag 8 juli 2018 viert de Kerk in het bisdom Breda het feest van de heilige zuster Marie Adolphine. Bisschop Liesen zal om 10.30 uur hoofdcelebrant zijn van de eucharistieviering in de H. Gertrudiskerk te Ossendrecht. De viering van het feest heeft dit jaar een speciaal karakter.

Veertig jaar geleden is op het sportveld van Ossendrecht het openluchtspel ‘Ik ben uw brandhout’ van Louis Lockefeer opgevoerd. Dit spel was toen een groot succes. Daarom heeft de Stichting Zuster Marie Adolphine het initiatief genomen om op een eigentijdse wijze en met aangepaste teksten dit spel weer op te voeren.

Met de opvoering van dit openluchtspel vraagt de stichting aandacht voor de velen die vandaag de dag vanwege hun geloof vervolgd en gedood worden. De titel van de hedendaagse opvoering luidt: ‘Een verre bestemming.’ Het stuk is drie keer te zien. Op zaterdagmiddag 7 juli om 14.30 uur en 19.00 uur en op zondagmiddag om 14.30 uur. Steeds in de tuin van de pastorie en met medewerking van gospelkoor ‘Real Power’.

Iedereen is van harte welkom, laat de organisatie weten.

Het feest van de heilige zuster Marie Adolphine op zondag 8 juli begint om 9.00 uur met een stille gebedstocht vanaf de Adolphinekapel. Deze voert langs de Berghoeve, waar een moment stil gestaan wordt bij het leven en de inspiratie van de heilige Marie-Adolphine. De Berghoeve ligt even buiten de bebouwde kom van het dorp. Ten tijde van Marie-Adolphine leefden daar de franciscanessen van Oudenbosch. Marie-Adolphine ging bij hen naar school. Om 10.00 uur trekt de processie door Ossendrecht waarna om 10.30 uur de eucharistieviering begint die bisschop Liesen celebreert. Na de viering bestaat de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de tuin van de pastorie.

Zuster Marie Adolphine is op 3 maart 1866 in Ossendrecht geboren. Op 18-jarige leeftijd vertrok zij naar Antwerpen om in het huishouden te gaan werken. Daar ontlook haar roeping tot het kloosterleven en op 19 maart 1893 begon ze haar proeftijd. In 1898 deed ze haar eeuwige professie en in 1899 vertrok ze met zes medezusters naar de missie in China. In China werkte ze in een weeshuis. Tijdens de Boxeropstand worden zuster Marie-Adolphine en haar zes medezusters op 9 juli 1900 vermoord. In 1946 wordt ze zalig en in 2000 heilig verklaard.

Foto van relieken. (Foto: Stichting Zuster Marie Adolphine.) In oktober 2017 bezocht een delegatie uit Ossendrecht plekken in China die verbonden zijn met het leven van de heilige zuster Marie Adolphine.

Andere berichten