Bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten: ‘50 jaar Vaticanum II en nieuwe evangelisatie’

11 januari 2013

Op maandag 21 januari 2013 vindt in het kader van het Jaar van het Geloof een bijeenkomst plaats voor pastorale beroepskrachten over ‘50 jaar Vaticanum II en nieuwe evangelisatie’. Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, zal het thema inleiden.

Bisschop Liesen nodigde de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom van Breda uit voor deze ontmoeting, die al eerder werd aangekondigd in de Programmagids.

Mgr. De Jong nam namens de Nederlandse kerkprovincie deel aan de bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie in oktober van het afgelopen jaar. Nieuwe vormen van geloofsverkondiging en geloofsgemeenschap hebben al geruime tijd zijn bijzondere aandacht en over deze thema’s wordt hij veelvuldig als spreker gevraagd. Na de inleiding zal er gelegenheid zijn vragen te stellen en verder hierover van gedachte te wisselen.

De avond vindt plaats van 19.30 uur tot ongeveer 21.45 uur in de vergaderzaal van het bisdomkantoor.

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers uit het bisdom van Breda kunnen zich aanmelden via het secretariaat van de bisdomleiding: E secr.bisdomleiding@bisdombreda.nl.

Zie voor meer informatie over het Jaar van het Geloof de website: www.jaarvanhetgeloof.nl

 

Andere berichten