Bijeenkomst Parochiële Caritas Instellingen te Rilland

21 november 2012

Op dinsdag 20 november kwamen bestuursleden van Caritasinstellingen uit het vicariaat Middelburg bijeen in het gemeenschaphuis ‘De Ark’ te Rilland voor de jaarlijkse ontmoeting van de bestuurders met de diocesane leiding van het bisdom.

De spits werd afgebeten door diaken Egbert Bornhijm, die de cijfers weergaf van een onderzoek van het KASKI over de actieve deelname van parochianen in de kerkgemeenschappen. Diaken Wim Tobé, medewerker van het bisdom van Breda voor de caritasinstellingen: “Hij gaf aan, dat we als kerkorganisatie weliswaar een grote jas hebben gehad door de veelheid van activiteiten die voor een grote gemeenschap bestemd waren, maar dat bij veranderende tijden ook een ander kleed aangetrokken dient te worden, dat meer passend is.”

“Cijfers zijn in dit verband ook duidelijk, omdat die mede de basis vormen waarop het diaconale en al het parochiewerk is gebaseerd. Nieuwe samenwerkingsverbanden betekent ook voor Caritasbesturen, dat er meer samenwerking gezocht dient te worden, die evenzeer tot goede resultaten kunnen leiden,” aldus Tobé.

Myriam-de Jong-Smits, medewerker van de pastorale dienstverlening lichtte het diocesane ‘inclusieproject’ toe waarvan ze projectcoördinator is. Dit project is in aanzet vanuit het voormalige dekenaat Zeeland opgezet en wil er toe bijdragen dat men ook in parochies oog heeft voor mensen met een beperking om deze meer te betrekken bij de parochie. Dat kan zijn op allerhande gebied: organisatie, catechese, liturgische werkgroepen en in gemeenschapsopbouw. Het project is niet alleen bestemd voor Zeeland, maar dient als basis voor de hele geloofsgemeenschap in het bisdom.

In het derde gedeelte van de avond gaf diaken Wim Tobé voor de caritassen een overzicht van de vele initiatieven en werkzaamheden, die mede vanuit de bisdomleiding in nauwe samenwerking met caritasgroepen in de parochies op diaconaal vlak ondernomen worden. De avond werd om 22.00 uur afgesloten. “De sfeer van de avond was open en opbouwend, getuige de vraagstellingen en ervaringen die werden uitgewisseld tussen de besturen en onderling,” aldus Tobé.

 

Andere berichten