Bijeenkomst over de vernieuwde procedures van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

1 december 2011

Op maandagmiddag 28 november informeerde mgr. Van den Hende priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van het bisdom van Breda over de vernieuwde procedures van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Hij deed dit samen met algemeen gedelegeerde V. Schoenmakers.

Seksueel misbruik bij minderjarigen
Mgr. Van den Hende: “De kwestie van het seksueel misbruik van minderjarigen door vertegenwoordigers van de Kerk heeft velen binnen en buiten de Kerk terecht beziggehouden. In de bisschoppenconferentie en met de KNR is het onderwerp veelvuldig besproken. De getuigenissen van en gesprekken met slachtoffers hebben de Kerk indringend bewust gemaakt van wat seksueel misbruik bij minderjarigen aanricht. Ik wilde daarom graag met de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom de vernieuwde procedures bespreken van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK en de vier pijlers daarin van melding, klacht, hulp, schade.”

Melding, hulp, klacht, schade
Begin november stemden de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) in met een Compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de RK Kerk in Nederland. Daarmee kon het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK de laatste pijler uitwerken. Deze vier pijlers van het Meldpunt (melding, hulp, klacht, schade) zijn aangegeven op de website van het Meldpunt www.meldpuntmisbruikrkk.nl.

Verbeterde organisatie
Tijdens de bijeenkomst in Breda, die plaatsvond op het bisdomkantoor in Breda, ging de bisschop nader in op de vernieuwde procedures van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Het Meldpunt is de opvolger van de vroegere organisatie Hulp en Recht. Deze werd in 1995 opgericht. Door de toename van het aantal meldingen en klachten in 2010 en 2011 bleek dat de Hulp en Recht moest worden omgevormd tot een nieuwe, verbeterde organisatie.

Gevraagde onderzoeken en adviezen
Hieraan is de afgelopen maanden hard gewerkt, door verschillende betrokken partijen en op basis van diverse ontvangen adviezen. De bisschoppenconferentie en de KNR vroegen verschillende commissies om onderzoek te doen en advies uit te brengen:

  • Onderzoekscommissie seksueel misbruik in de RK-Kerk (vz. de heer Deetman). In december wordt de eindrapportage van deze commissie verwacht.
  • Commissie Lindenbergh, deze bracht advies uit over een compensatieregeling voor slachtoffers (vz. de heer Lindenbergh)
  • Coördinatiecommissie, commissie van de Bisschoppenconferentie en de KNR voor de implementatie van ontvangen adviezen (vz. de heer Bandell)

Bisdom van Breda
Het gesprek op 28 november vond plaats in het verlengde van eerdere gesprekken in het bisdom van Breda met pastorale beroepskrachten en anderen. Zie het bericht op deze site ‘Bisdomleiding spreekt met Diocesane Pastorale Raad over seksueel misbruik’, klik hier

Zie ook de video op het YouTube-kanaal van het bisdom, die van de bijeenkomst op 28 november werd gemaakt.

 

Andere berichten