Bijeenkomst in het bisschopshuis: Roeping en ‘de vreugde van het evangelie’

9 januari 2014

Bisschop Liesen nodigt priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom van Breda uit voor een ontmoeting over het thema: Roeping en ‘de vreugde van het evangelie’. De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 20 januari in de hal van het bisschopshuis.

De inleidingen op deze avond worden gehouden door bisschop Liesen en de rector van de Priester- en Diakenopleiding, Norbert Schnell. De inleidingen zullen gaan over roeping in het algemeen en de postsynodale exhortatie van paus Franciscus ‘Evangelii Gaudium’.

‘De vreugde van het Evangelie’
De exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ liet de paus uitkomen vanwege de bijzondere bisschoppensynode over nieuwe evangelisatie. Deze vond plaats van 7 tot 28 oktober 2012 bij de start van het Jaar van het Geloof. De openingszinnen van de exhortatie luiden: “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het gehele leven van hen die Jezus ontmoeten. Diegenen, die zich door Hem laten redden, zijn bevrijd van de zonde, van hun droefheid, van de innerlijke leegte en van de eenzaamheid. Met Jezus Christus komt steeds – en telkens opnieuw – de vreugde.”

De weg van de kerk in de komende jaren
De paus plaatst Jezus Christus daarmee voorop waar het gaat om evangelisatie en hij richt zich “tot de Christengelovigen […], om hen uit te nodigen voor een nieuwe etappe in de evangelisering, die door de vreugde bepaald is, en om een weg te tonen voor de weg van de Kerk in de komende jaren.”

Gemeenschap van geroepenen
Voor de nieuwe evangelisatie is onze persoonlijke band met Christus van belang. De kerkgemeenschap mag, in het verlengde van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) dat dit expliciet benadrukte, steeds meer toegroeien naar een gemeenschap van geroepenen.

De bisschop nodigt de pastorale beroepskrachten van het bisdom daarom van harte uit voor deze bijeenkomst in het bisschopshuis voor een gezamenlijk gesprek en verdieping van de genoemde thematiek.

 

Andere berichten