Bijeenkomst in het bisschopshuis over nieuwe evangelisatie: ‘Nieuw in haar ijver, methode en uitdrukkingswijze’

29 januari 2013

Op maandag 21 januari nodigde bisschop Liesen pastorale beroepskrachten uit het bisdom van Breda uit voor een gezamenlijke bezinning rond het thema ‘Vaticanum II en de nieuwe evangelisatie.’ Hij deed dit in het kader van het Jaar van het Geloof.

Gericht op evangelisatie
Mgr. dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, was de hoofdgast op deze avond. Hij nam deel aan de recente bisschoppensynode over het thema. Hij sprak vooral uit zijn eigen ervaring met het thema. Hij herinnerde de toehoorders eraan dat al bij het ad-liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen aan de Heilige Stoel in 1992 Nederland een missieland genoemd werd. Bisschop De Jong illustreerde dit met enige recente cijfers. Ongeveer de helft van de Nederlanders is ongelovig. De meesten van hen ervaren de afwezigheid van God in hun leven niet als een gemis. Van de overigen is de helft van mening dat er wel iets moest zijn, de andere helft (dus ongeveer 25%) leeft vanuit een persoonlijk godsbesef. De Kerk kan hiermee geen genoegen nemen, omdat ze weet Dat jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is voor ieder.  Ze is daarom van nature op evangelisatie gericht. Evangelisatie behoort, aldus bisschop De Jong, tot haar core-business. De nieuwe evangelisatie is nieuw in haar ijver, methode en uitdrukkingswijze.

Doel van het Jaar van het Geloof: ontmoeting met Christus
Om het geloof te verdiepen en de nieuwe evangelisatie een nieuw elan te geven kondigde paus Benedictus XVI op 17 november 2011 aan in de apostolische brief ‘Porta fidei’ het Jaar van het Geloof af. In deze brief roept de paus West-Europa op het geloof als vooronderstelling van de cultuur te herontdekken en de vreugde en het enthousiasme van de ontmoeting met Jezus Christus weer te beleven. Deze ontmoeting is het uiteindelijke doel van het Jaar van het Geloof.

Aansporing
Om dit geloof te verdiepen en de nieuwe evangelisatie te bewerkstellingen reikt de Kerk verschillende middelen aan. Paus Benedictus XVI wijst op het belang van het Tweede Vaticaans Concilie, het dagelijks persoonlijk bidden van de geloofsbelijdenis en de Catechismus van de Katholieke Kerk die in 1992 verscheen. Het geloof moet ook blijken uit daden, want zonder daden is het geloof dood. Het gaat aldus bisschop De Jong om leren, vieren, reflecteren, dienen en bidden.

Praktische methoden
Bisschop De Jong reikte verschillende handvatten aan om te evangeliseren. Al in 1996 publiceerde het bisdom Roermond de nota ‘Parochiële evangelisatie; een nieuwe uitdaging’, in 2006 gevolgd door ‘Parochievernieuwing door geloofsverdieping, gemeenschapsopbouw, evangelisatie’. Bisschop De Jong hecht veel waarde aan de zogenaamde Small Christian Communities, kleine gemeenschappen waarvan de leden elkaar kennen. In Milaan heeft de pastoor van de St. Eustorgioparochie, don Pi.Gi. Perini, de oikos-methode ontwikkeld. Het is een celmethode. Een groep van tien mensen uit dezelfde parochie komt wekelijks bij elkaar. Ze bidden voor elkaar en ook voor mensen buiten de celgroep. Men opent zich voor de werking van de heilige Geest. Men leert de ander echt te beminnen en zich voor hem te interesseren. Wanneer we deze ander echt ontmoeten kan het gebeuren dat ook hij zich opent voor God en tot de cel toetreedt. Wanneer de cellen groeien, splitsen ze zich zodat er een steeds grotere actie-radius ontstaat en de parochie zich van binnenuit vernieuwt..

‘Wat de ziel is voor het lichaam’
Om te kunnen evangeliseren moeten de evangelisten, aldus bisschop De Jong, R.A.D.I.O.’s worden. RADIO staatvoor Radicaliteit (verworteld in Christus). Authenticiteit. Dienstbaarheid, Inspiratie en Ontmoeting. “Wat de ziel is voor het lichaam, zijn de christenen op deze manier voor de wereld,” aldus bisschop de Jong, die nogmaals het belang van het gebed tot de heilige Geest benadrukte.
 

Andere berichten