Bijeenkomst in het bisschopshuis over het Woord van God

24 april 2012

Bisschop Liesen nodigt pastorale beroepskrachten uit voor een bijeenkomst in het bisschopshuis over het Woord van God. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 14 mei 2012 (19.30 – 21.45 uur).

Op deze avond wordt ingegaan op de apostolische exhortatie ‘Verbum Domini’ van Paus Benedictus XVI, het slotdocument van de bisschoppensynode (2008) over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk’. Het Woord van God is de altijd actuele richtingwijzer in de dagelijkse pastorale praktijk.

De rector van de Priester- en diakenopleiding drs. N.M. Schnell zal de avond openen met informatie over de wordingsgeschiedenis van synode en document. Bisschop Liesen zal daarna ingaan op de inhoud van het slotdocument.

In de afgelopen tijd werden in het bisschopshuis meerdere avonden gehouden voor de pastorale beroepskrachten. Er waren op die avonden thema’s aan de orde zoals de Dag van het Jodendom, de sacramenten in het parochiële leven, pastoraat en financiën, de sociale leer van de Kerk, e.a.

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van het bisdom van Breda kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij het secretariaat van de bisdomleiding (secr.bisdomleiding@bisdombreda.nl).

 

Andere berichten