Bijeenkomst in het bisschopshuis over Handboek voor de spirituele oecumene

11 november 2008

Op maandagavond 10 november vond in het bisschopshuis in Breda een bijeenkomst plaats voor pastorale beroepskrachten over het Handboek voor de spirituele oecumene. Het Handboek voor de spirituele oecumene is geschreven door kardinaal W. Kasper, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Eenheid van de Christenen. Dit weekend was het Willibrordzondag, de zondag voor de oecumene.

Het was de tweede maal dat bisschop Van den Hende priesters, diakens en pastorale werkers uit het bisdom uitnodigde voor een bijeenkomst in het bisschopshuis. De bijeenkomsten kenmerken zich door korte, kernachtige inleidingen en gesprek, en vinden plaats in een informele sfeer. (Klik hier voor het bericht over de eerste bijeenkomst.)

Drie inleiders lieten hun licht schijnen over het Handboek voor de spirituele oecumene en de betekenis ervan voor de pastorale praktijk in de parochies.

Een ‘Handboek’
De eerste inleider was René de Weerd, functionaris voor oecumene van het bisdom van Breda en als diaken werkzaam in de parochie Breda-Centrum. Hij ging in op de achtergrond en de opbouw van de uitgave. “Het Handboek voor de spirituele oecumene wil een inspirerend, maar vooral ook een praktisch document zijn om de oecumene wereldwijd een nieuwe impuls te geven. Mede door het praktische karakter van het Handboek kan men ook zeggen dat het daar op een goede manier in slaagt,” zei hij.
“De titel werkt misleidend,” gaf hij daarbij aan, want het Handboek voor de spirituele oecumene is eerder een ‘korte handleiding’ of vademecum. “Het idee voor een dergelijk vademecum ontstond in 2003 toen de Plenaire Vergadering van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen zich boog over het thema ‘spirituele oecumene’. Het vademecum wil een aanzet geven om de geestelijke wortels van de oecumene te verdiepen en daarvoor ook suggesties aanbieden.”

Geen luxe
De tweede inleider was dominee Willem Vermeulen, werkzaam in Bergen op Zoom en voorzitter van de classis West-Brabant. Ook hij wees op de praktische insteek van het Handboek. “Het is bijna een Handboek voor de spirituele oecumene voor dummies,” zei hij.
“Oecumene is geen luxe,” stelde hij, want geworteld in de Bijbel en in de geloofsbelijdenis die spreekt van één katholieke en apostolische Kerk. In zijn inleiding ging hij, mede vanuit de situatie in Bergen op Zoom, in op de gezamenlijke roeping van de kerken.

Praktijk
Oecumene en de pastorale praktijk stond centraal in de inleiding van de derde inleider Egbert Bornhijm, pastoraal werker in de regio Halsteren en Steenbergen. “Oecumene lukt als er goede, vriendschappelijke contacten zijn,” zei hij. Daarnaast helpt het de oecumene om een goede ‘kapstok’ te hebben, zoals het Jaar van de Bijbel dat enkele jaren terug was.
“Typisch katholieke onderwerpen vinden bij protestanten een ingang als er bijbelse connotaties zijn. Dat geldt ook omgekeerd. Katholieken doen makkelijker mee als de Bijbel verbonden wordt met kerkelijke traditie.”

De inleidingen van de sprekers zullen in een brochure worden opgenomen en ook via deze website beschikbaar komen.

Het Handboek voor de spirituele oecumene kan worden besteld bij het Secretariaat van de RK Kerk via E bestel@rkk.nl, T 030 2326909. (Prijs € 7,50 excl. verzendkosten.)
 

Andere berichten