Bijeenkomst in het bisschopshuis over catechese en de Catechismus (Jaar van het Geloof)

2 mei 2013

Bisschop Liesen heeft priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers uitgenodigd voor een diocesane bijeenkomst op maandagavond 13 mei over catechese en de Catechismus van de Katholieke Kerk. De inleider op deze avond is dr. Stijn van den Bossche.

Dr. Stijn van den Bossche zal spreken over het thema: de Catechismus van de Katholieke Kerk als instrument van verkondiging in een geseculariseerde context.

Stijn van den Bossche is algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese binnen de bisschoppenconferentie van België. Daarnaast is hij docent aan diverse Belgische instituten en opleidingen, waaronder het interdiocesaan seminarie Johannes XXIII. Ook is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker (onderzoekseenheid Systematische Theologie) aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit te Leuven. Hij is tevens bestuurslid van de Equipe Européenne de Catéchèse.

De bijeenkomst voor pastorale beroepskrachten op maandag 13 mei 2013 werd reeds eerder aangekondigd in de Programmagids. De avond zal plaatsvinden van 19.30 uur tot ongeveer 21.45 uur in de hal van het bisschopshuis.

Jaar van het Geloof
Het Jaar van het Geloof vraagt bijzondere aandacht voor catechese en de Catechismus. De ‘Notitie met pastorale aanwijzingen voor het Jaar van het Geloof’ van de Congregatie voor de Geloofsleer beveelt aan dat in elk bisdom een studiebijeenkomst wordt georganiseerd over de Catechismus van de Katholieke Kerk.

Het Jaar van het Geloof herdenkt vijftig Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en twintig jaar Catechismus van de Katholieke Kerk (1992). De Catechismus is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie.

 

Andere berichten