Bij de afronding van de Bijzondere Bisschoppensynode over het gezin

18 oktober 2014

Op vrijdagochtend 17 oktober hield kardinaal Eijk een persconferentie in Rome bij de afronding van de Bijzondere Bisschoppensynode ove het gezin. In die persconferentie sprak hij onder meer over aandacht voor het pastoraat rondom het huwelijk.

Lees het bericht op de website van de Kerkprovincie.

Buitengewone Bisschoppensynode: verloop en voortgang in concrete stappen

Op zondag 19 oktober wordt in Rome de ‘Buitengewone Bisschoppensynode’ (4-19 oktober 2014) afgesloten over ‘De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in de context van de evangelisatie’. Onderstaand overzicht schetst de stappen die werden gezet op weg naar deze Bisschoppensynode. Deze vormt de opmaat tot de ‘Gewone Bisschoppensynode’ die plaats zal vinden in 2015. Paus Franciscus beschouwt de bisschoppensynodes van 2014 en 2015 als een tweeluik.

1.
Het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode stuurde een vragenlijst aan alle Bisschoppenconferenties. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft deze vragenlijst doorgestuurd naar de pastorale teams in de parochies, die informatie verstrekten over de stand van zaken betreffende het huwelijks- en gezinspastoraat in hun parochies. Mede op basis van deze informatie heeft de Bisschoppenconferentie de vragenlijst beantwoord. Op uitdrukkelijk verzoek van de Secretaris-Generaal van de Bisschoppensynode, kardinaal Baldisseri, publiceerde de Nederlandse Bisschoppenconferentie de antwoorden niet, maar stuurde deze rechtstreeks toe aan genoemd secretariaat.

2.
Op basis van de antwoorden op de vragenlijsten stelde het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode het basisdocument, Instrumentum Laboris, op. De Nederlandse vertaling is gepubliceerd op de website van de Nederlandse Kerkprovincie.

3.
Op maandag 6 oktober 2014 hield kardinaal Erdö de lezing voorafgaande aan het plenaire debat, Relatio ante disceptationem. Deze lezing had het basisdocument (Instrumentum Laboris) tot uitgangspunt en vormde de inleiding tot het plenaire debat. Op de website van het Vaticaan is de Engelse vertaling van de Relatio ante disceptationem gepubliceerd (vooralsnog de onofficiële vertaling).

4.
In de 1e week (6-10 oktober) spraken in plenair debat alle deelnemers aan de synode en uitgenodigde experts over het thema van synode: pastoraat van huwelijk en gezin. Zij deden dit aan de hand van het Instrumentum Laboris en de lezing van kardinaal Erdö.

5.
Op maandag 13 oktober hield kardinaal Erdö de lezing na het plenaire debat, Relatio post disceptationem. In deze lezing, die dezelfde dag werd gepubliceerd, werden de verschillende visies, die werden ingebracht door de deelnemers aan de synode, kort samengevat weergegeven. Deze lezing is dus als het ware een fotografische weergave van wat er gezegd werd. Hieruit blijkt niet of het gaat om meerderheids- of minderheidsstandpunten. Het is eenvoudigweg een korte samenvatting van wat feitelijk gezegd is. De tekst van deze lezing fungeerde als een werkdocument voor de werkgroepen.

6.
In de 2e week bespraken werkgroepen de Relatio post disceptationem. Deze werkgroepen (circoli minori) bestonden uit ongeveer 25 personen. In elke werkgroep werd één afzonderlijke taal gesproken (Italiaans, Engels, Frans of Spaans).

7.
Op donderdagmorgen 16 oktober brachten de afzonderlijke werkgroepen elk hun verslag uit. Uit deze verslagen blijkt wat de meerderheidsstandpunten of minderheidsstandpunten zijn onder de deelnemers aan de synode.

8.
Het Algemeen Secretariaat bereidt het Einddocument voor op basis van de Relatio post disceptionem en de verslagen van de werkgroepen.

9.
De leden van de Bisschoppensynode houden een plenair debat en een stemming over het Einddocument. Het Einddocument vormt het uitgangsdocument, de zogeheten Lineamenta, voor de ‘Gewone Bisschoppensynode’ die zal plaatsvinden in oktober 2015. De Lineamenta zullen worden toegestuurd aan de Bisschoppenconferenties met het verzoek er hun commentaar op te geven. Op basis van deze commentaren komt het het basisdocument, Instrumentum Laboris, voor de ‘Gewone Bisschoppensynode’ in 2015 tot stand.

 

Andere berichten