Bid online de vieringen en de kruisweg mee met de St. Augustinusparochie

1 april 2020

De coronacrisis daagt parochies uit om op nieuwe manieren contact te zoeken met de gelovigen. De digitale snelweg en de sociale media bieden daartoe mogelijkheden. Verschillende geloofsgemeenschappen verkennen de mogelijkheden.

Richard Lobo, pastoor van de H. Augustinusparochie in Breda-Noord en Teteringen, behoort tot de Sociëteit van het Goddelijk Woord. Deze congregatie is van oudsher actief in de wereld van de massamedia. Dat pastoor Lobo op dit gebied dus iets zou ondernemen, lag volgens hem voor de hand. “Het contact met parochianen en groepen is helaas sterk verminderd,” vertelt hij. “Ongeveer 90% van alle vergaderingen en bijeenkomsten is afgelast. We komen in kleine groepjes samen, vooral met het team. We houden ons dan nauwkeurig aan de regels van de overheid zoals de 1,5 meter afstand. Voor de mensen blijven we telefonisch bereikbaar.”

Zondagsvieringen via Youtube
Pastoor Lobo zoekt ook naar mogelijkheden om de mensen te laten delen in de liturgie. “Eerst streamden we via Facebook. Nu hebben we een eigen Youtubekanaal aangemaakt. Via dit kanaal zenden wij elke zondag om 11.00 uur de Nederlandstalige en om 12.30 uur de Engelstalige eucharistieviering uit. Dit doen we vanuit de ontmoetingsruimte van de kerk. In de kerk zelf konden we geen goede internetverbinding realiseren.”

Kruisweg bidden via internet
Pastoor Lobo doet nog meer: “In onze parochie wonen veel allochtone christenen. Zij hebben de gewoonte om iedere vrijdag in de Veertigdagentijd de kruisweg te bidden. Daarom bidden we op vrijdag via internet met hen de kruisweg in het Engels. Op Goede Vrijdag zullen we dit in twee talen doen.”

De Goede Week en Pasen vormen het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Ook in die week zendt pastoor Lobo alle vieringen uit. “Naast de plechtigheden van de Goede Week verzorg ik op dinsdag 7 april 2020 ook een boeteviering. Dit is mijn voorlopige programma. We zijn bereid op te schalen als er verzoeken komen maar het moet wel realiseerbaar blijven,” aldus een enthousiaste Richard Lobo.

 

Pastoor Lobo draagt de heilige mis op.

Andere berichten