Bezoek synagogen mogelijk op Dag van het Jodendom

17 december 2009

De jaarlijkse Dag van het Jodendom is door de Nederlandse bisschoppen vastgesteld op 17 januari 2010. In Rkkerk.nl verscheen een speciaal katern over de Dag van het Jodendom. Dit katern is met een begeleidend schrijven verzonden aan parochies in het bisdom.

Pastoor Paul de Maat, diocesaan contactpersoon voor de betrekkingen tussen joden en katholieken, en diaken Egbert Bornhijm verzorgden de brief. Daarin geven ze aan dat op 17 januari in elk dekenaat ’s middags een synagoge open zal zijn voor bezoek. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij contactpersonen die in de brief worden genoemd.

Ook werd een bijdrage van pastoor Paul de Maat meegestuurd die ingaat op psalm 96, behorend bij deze zondag.

Het katern over de Dag van het Jodendom is als pdf-bestand te downloaden op www.dagvanhetjodendom.nl.

Voor meer informatie ebornhijm@bisdombreda.nl

Andere berichten