Bezinningsdag emeriti in het teken van Luther

29 juni 2017

Vijfhonderd jaar geleden, op 31 oktober 1517, spijkerde de augustijnermonnik Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Dit markeerde het begin van de Reformatie. Wereldwijd staan christenen van verschillende kerkelijke gemeenschappen stil bij deze gebeurtenis die uitnodigt tot reflectie en bezinning. Dit deden ook de emeriti van het Bisdom Breda.

Ongeveer 34 emeriti en pastoraal werk(st)ers met pensioen kwamen op dinsdag 13 juni bij elkaar in het klooster van de broeders van Huijbergen in de gelijknamige plaats. Zij beluisterden een presentatie van dr. Margriet Gosker over het leven en werk van Maarten Luther. “Margriet Gosker is predikante van de Protestantse kerk in Nederland. Ze leidt op vrijwillige basis de herdenking van 500 jaar Reformatie,” vertelt pastoor-vicaris Wiel Wiertz. Vicaris Wiertz is verantwoordelijk voor de zorg voor emeriti in het bisdom Breda. “Aan de hand van lichtbeelden en een powerpoint gaf dr. Gosker een goed overzicht van het leven van Maarten Luther. Uit de lezing bleek dat Luther niet uit was op een breuk met de Kerk. Gosker ging ook in op de rol van Luther als huisvader en echtgenoot. Door de lezing werd duidelijk dat katholieken en protestanten een andere kijk op Luther hebben. Voor protestanten zijn mensen als Luther en Calvijn echte geweldenaars. Voor mij was het nieuw dat de boekdrukkunst zo’n grote rol speelde bij het verspreiden van Luther’s gedachtegoed.¨

Na de lezing, die in de loop van dit jaar wordt gepubliceerd, gingen de deelnemers aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek. “We zijn op dit idee gekomen door de gebeurtenissen in Wittenberg,” lacht Wiel. “Er ontstond een geanimeerd gesprek. De hele bijeenkomst verliep in een goede sfeer. De emeriti waardeerden het dat de organisatie aansloot bij de actualiteit. Ze genoten van de gerenommeerde spreekster.”

Een kleine werkgroep bereidt de bezinningsdag voor emeriti voor. Hiervan maken naast pastoor-vicaris Wiertz Nellie van der Made, Ben Hartmann, emeritus-pastor Fons Burm en Hanneke Oomen deel uit. Emeritus-pastor Nico Nooren is vanwege zijn leeftijd onlangs gestopt. “Hij had tot op het eind een bijzonder creatieve inbreng in onze gedachtewisseling,” besluit vicaris Wiertz.

Maarten Luther. (Foto van: Wikipedia)

 

Andere berichten